Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh:

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ nhập, xuất cấp và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Khánh Chi

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đề ra, thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là công tác nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG.
Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG.

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các nhiệm được giao năm 2022, ngay từ đầu năm, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã vào cuộc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, nhờ đó đơn vị đã đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, 10 tháng năm 2022, đơn vị đã thực hiện nhập kho 15.500 tấn gạo đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng tiến độ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án giá mua thóc DTQG nhập kho năm 2022 trình Tổng cục DTNN phê duyệt; hoàn thành công tác chuẩn bị kho, kê lót, sát trùng và chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ nhập kho.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập thóc năm 2022, đảm bảo thời gian theo quy định của Tổng cục. Đồng thời, đơn vị cũng đã hoàn thành nhập kho 02 bộ máy phát điện loại 137KVA - 150KVA; 10 bộ máy khoan phá bê tông; 10.000 chiếc phao áo cứu sinh...

Nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ xuất hỗ trợ, cứu trợ hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch xuất cấp từ nguồn DTQG gồm: 1.140.690 kg gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 700.995 kg gạo hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng dịch COVID-19; 1.609.154 kg để hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (học kỳ II năm học 2021-2022).

Thường xuyên chú trọng công tác bảo quản hàng DTQG, Cục đã xây dựng kế hoạch bảo quản hàng DTQG gắn với công tác kiểm tra, giám sát, chuyên quản hàng kỳ, đảm bảo nắm bắt kịp thời tình trạng chất lượng hàng DTQG, có phương pháp xử lý phù hợp.

Với số lượng hàng DTQG đa dạng về chủng loại, nhiều tính năng, giá trị lớn, đơn vị luôn đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định, chủ động, sẵn sàng nguồn lực DTQG tại chỗ để phục vụ cho điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2022, Cục tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp được nâng tầm, xây dựng vùng kho, ngăn kho kiểu mẫu với quy mô toàn diện. Nhờ đó, tất cả các Kho dự trữ trong quy hoạch của Cục đều đạt tiêu chí đề ra theo kế hoạch, phong trào này đã đi sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi công chức, mỗi vùng kho.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng hàng DTQG trước, trong và sau nhập kho.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hàng DTQG lưu kho, xuất kho; tổ chức thực hiện công tác bảo quản thường xuyên và định mức kinh tế kỹ thuật đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các chi cục DTNN thực hiện duy trì xây dựng vùng kho dự trữ an toàn, xanh, sạch, đẹp.