Thực hiện quy chế phối hợp giữa Kho bạc nhà nước và Công an tỉnh: Bảo vệ tuyệt đối an toàn tiền, tài sản nhà nước

Theo yenbai.gov.vn

(Tài chính) Với chức năng nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái quản lý một khối lượng lớn tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu bí mật Nhà nước. Đây là mục tiêu trọng điểm cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối và đã được Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công an quy định tại Thông tư số 40 ngày 25/07/1996;

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Kho bạc nhà nước và Công an tỉnh: Bảo vệ tuyệt đối an toàn tiền, tài sản nhà nước
Đồng chí Bùi Văn Đinh - Giám đốc KBNN Yên Bái trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích. Nguồn: internet
Theo đó, Công an tỉnh và KBNN Yên Bái đã kịp thời ban hành Quy chế phối hợp số 202/QCPH về công tác Bảo vệ An ninh nội bộ, an toàn tài sản; Tổ chức phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về việc đảm bảo công tác an ninh - an toàn tài sản trong hệ thống KBNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, phòng ban của mỗi ngành. Định kỳ hai ngành đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện, khắc phục những thiếu sót, tồn tại và bổ sung nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong giai đoạn (2011 - 2013) tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp. Với quyết tâm cao độ của Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ, công chức hai ngành đã đảm bảo tốt an ninh - an toàn tuyệt đối tài sản trong hệ thống KBNN trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái, với một số kết quả nổi bật là:

Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt học tập các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chế độ của ngành để toàn thể cán bộ, công chức nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định 33/CP. Xây dựng quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, quy chế giao dịch với khách hàng...

Phối hợp duy trì phong trào quần chúng bảo vệ  An ninh Tổ quốc, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của KBNN Yên Bái. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả trên địa bàn. Xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách, kiểm soát hướng dẫn đối với hàng nghìn lượt khách mỗi năm ra vào cơ quan giao dịch, liên hệ công tác. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kho quỹ không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự, gây rối, mất tiền, tài sản của cơ quan, của khách hàng đến giao dịch, liên hệ công tác.

Chủ động phối hợp với các tổ dân phố, tiến hành công tác điều tra cơ bản xung quanh mục tiêu. Thống kê lên danh sách cụ thể những đối tượng liên quan đến an ninh trật tự trong và xung quanh khu vực mục tiêu như: Đối tượng đã có tiền án, tiền sự, lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng nghiện các chất ma túy và các đối tượng thường xuyên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, kích động ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Từ đó xây dựng, bổ sung, diễn tập cơ chế các phương án chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối mục tiêu, đặc biệt chú trọng xây dựng bổ sung các tình huống, phương án bảo vệ, vận chuyển hàng đặc biệt; phương án chống đột nhập vào cơ quan thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tiền; phương án cướp; gây rối trật tự công công... Qua đó nâng cao khả năng linh hoạt, thực hiện thành thạo, có sự hợp đồng tác chiến tốt giữa lực lượng bảo vệ mục tiêu và lực lượng bảo vệ chuyên trách cùng các lực lượng khác khi có tình huống xảy ra.

Duy trì vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu 24/24 giờ trong ngày. Chú trọng tăng cường vào các khoảng thời gian về ban đêm, các dịp lễ tết, các hội nghị của cơ quan. Thường xuyên phối hợp cùng, lực lượng bảo vệ chuyên trách vũ trang áp tải hàng đặc biệt. Từ năm 2011 - 2013  đã cử 906 lượt cán bộ chinh sát phối hợp với cơ quan chủ quản tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 453 chuyến vận chuyển hàng đặc biệt.

Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan. Thường xuyên có sự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy kịp thời, khắc phục những tồn tại, bổ sung các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đảm bảo đủ số phương tiện phòng cháy chữa cháy kịp thời, tại chỗ. Tổ chức học và thực tập 04 phương án chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở đảm bảo phối hợp tốt khi có tình huống cháy xảy ra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 06 lượt theo quy định.

Qua sự phối kết hợp chặt chẽ giữa hai ngành đã tạo điều kiện cho KBNN Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã quản lý vận hành an toàn các hoạt động thu, chi, thanh toán và quản lý quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Quản lý tài sản, kho quỹ được tuyệt đối an toàn.

Thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ công chức nhằm khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và có hình thức khen thưởng động viên kịp thời những đơn vị cá nhân có thành tích hoặc các điển hình tiên tiến. Từ đó nâng cao nhận thức trình độ về mọi mặt và khơi dậy tinh thần, trách nhiệm và sự nhiệt tình công tác cho cán bộ, công chức góp phần cùng toàn ngành hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong các năm, từ 2011 đến hết quý III/2013, KBNN Yên Bái đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã kiểm soát thanh toán 31.677 tỷ đồng gồm chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi các chương trình mục tiêu quốc gia..., trong quá trình kiểm soát, thanh toán đã có 3.773 món với số tiền trên 192 tỷ đồng khách hàng làm sai thủ tục phải trả lại; 304 món với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng từ chối thanh toán do chi sai định mức, chế độ; 85 món tiền với số tiền trên 51 triệu đồng được trả lại do khách hàng nộp thừa; góp phần quan trọng trong việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, KBNN Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, các cơ quan thu để tập trung nhanh các khoản thu trên địa bàn và thực hiện hạch toán, điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, kịp thời, đúng tỷ lệ quy định. Tổng số thu ngân sách nhà nước từ năm 2011 đến 30/9/2013 là: 24.042 tỷ đồng.

Đã thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu ngân sách giữa Thuế - KBNN - cơ quan Tài chính, kết nối với hệ thống Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh và triển khai công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn toàn tỉnh tại 28 điểm thu, góp phần tập trung nhanh hơn các khoản thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đã xây dựng nội quy, quy chế giao dịch tiếp xúc với người nước ngoài, với khách hàng, các chế độ quản lý kho tiền, chế độ kế toán, chế độ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản…Chấp hành các quy định trong quá trình xây dựng, quản lý, sử dụng, vận chuyển, nhận, gửi, sao chụp, lưu giữ, bảo quản văn bản, tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo quy định.

Định kỳ được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, được trang bị công cụ hỗ trợ, trang phục theo đúng quy định. Chỉ đạo các KBNN huyện, thị xã, phối hợp với Công an cùng cấp xây dựng phương án đối phó với mọi tình huống xảy ra Thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát  bảo vệ mục tiêu duy trì bảo vệ 24/24 giờ, phối hợp tuần tra canh gác, trong các ngày lễ, tết phân công lãnh đạo trực chỉ huy và bổ sung lực lượng tự vệ, đoàn thanh niên để hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách.

Thực hiện Chỉ thị của Tổng Giám đốc KBNN về việc kiên quyết không để tiền giả lọt vào kho quỹ. Từ năm 2011 - 2013, đã phát hiện và thu giữ tờ tiền giả và xử lý theo đúng quy định, không để tiền giả lọt vào kho tiền của nhà nước, góp phần vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả trên địa bàn

Công tác phòng cháy, chữa cháy được hết sức quan tâm, tổ chức tập duyệt phương án chữa cháy. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại tất cả các đơn vị KBNN huyện, thị xã và văn phòng KBNN tỉnh, đặc biệt các tình huống tại các kho tiền, kho lưu chữ hồ sơ, tài liệu, phòng, bộ phận giao dịch, phòng vi tính, kho lưu trữ tài liệu, ga ra ôtô...Trang bị đủ hệ thống báo cháy tự động và các phương tiện chữa cháy cần thiết như bình khí CO2, xây dựng bể nước dự phòng…

Bên cạnh đó, còn có các phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm ứng phó kịp thời có hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Năm 2012, tập thể KBNN Yên Bái và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích 10 năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

Thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chính sách nhà nước, chế độ quản lý nghiệp vụ của ngành Kho bạc đặc biệt là chế độ công tác bảo mật, chế độ quản lý kho quỹ, chế độ kế toán, chế độ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, chế độ quản lý con dấu, chế độ bảo quản hồ sơ tài liệu, chứng từ, hồ sơ cán bộ…Thực hiện phương châm Giám đốc kiểm tra, Lãnh đạo bộ phận kiểm tra và tự mỗi cán bộ tự kiểm tra phần công tác được giao. Do đó trong các năm qua không có vụ việc nào mất, lộ lọt tài liệu bí mật xảy ra.

Có được những kết quả trên là có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai ngành từ Trung ương đến địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của từng công chức trong ngành Kho bạc và cán bộ, chiến sỹ Công an để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong công tác phối hợp giữa hai ngành vẫn còn có những hạn chế trong công tác tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm định kỳ giữa hai ngành theo tinh thần Thông tư liên bộ số 40/TT-LB; Sự phối hợp trong việc kiểm tra việc thực hiện chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực ANNB, ANKT giữa hai ngành chưa thường xuyên; Công an các huyện, thị xã, thành phố và Kho bạc huyện, thị chưa duy trì thường xuyên việc gặp gỡ, trao đổi thông tin.

Để đảm bảo cho công tác phối hợp Bảo vệ An ninh nội bộ, an toàn tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước ngày càng đạt chất lượng tốt. Lãnh đạo hai ngành đã thống nhất tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,  rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm cho mỗi cán bộ công chức trong lực lượng Công an cũng như KBNN nhận thức rõ vị trí, vai trò của từng ngành từng người để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Rà soát lại nội dung của quy chế phối hợp để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế. Tăng cường phối hợp diễn tập để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước tại KBNN tỉnh Yên Bái. Tổng kết khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ tư tưởng cá nhân có thành tích.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong công tác bảo vệ An ninh nội bộ, An ninh kinh tế, An toàn tiền và tài sản Nhà nước do KBNN Yên Bái quản lý. Chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện những biểu hiện sai phạm, thiếu sót tồn tại để có biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời.