Tổng cục Hải quan:

Thực hiện tốt vai trò điều phối triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Nguyễn Trung

Năm 2022, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và mở rộng kết nối cơ chế một cửa với các nước ASEAN; phấn đấu chậm nhất trong quý I/2022 hoàn thành triển khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là thông tin vừa được ông Lê Đức Thành - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết về kế hoạch triển khai NSW, ASW trong năm 2022.

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, đến hết năm 2021 đã có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành triển khai trên NSW, với trên 4,7 triệu hồ sơ của hơn 51.500 doanh nghiệp tham gia.

Về triển khai ASW và kết nối ngoài ASEAN, đến nay, Việt Nam đã kết nối chính thức ASW (từ ngày 1/1/2018) để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước thành viên ASEAN. Hết năm 2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 461.939 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.212.880 C/O.

Nhằm triển khai hiệu quả NSW, ASW trong năm 2022, Cục trưởng Lê Đức Thành cho biết, Tổng cục Hải quan, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai NSW, ASW; đôn đốc các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Phấn đấu chậm nhất trong quý I/2022 hoàn thành việc triển khai 35 thủ tục hành chính theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN để triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung của ASEAN; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kết nối các chứng từ điện tử khác thông qua ASW; tiếp tục đàm phán và triển khai kết nối với các đối tác ngoài ASEAN.

Dự kiến, trong năm nay, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật với các nước ASEAN.

Trong quý II/2022 sẽ trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai xuất khẩu qua kênh kết nối an toàn với Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU). Đồng thời, trong năm nay, Việt Nam dự kiến kết nối trao đổi thử nghiệm thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc, chứng thư điện tử với New Zealand.

Song song đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2022.

Đối với xây dựng nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, các công việc trọng tâm trong giai đoạn tới bao gồm: Rà soát danh mục thông tin với từng bộ, ngành; lấy ý kiến dự thảo nghị định; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định, trình Chính phủ ban hành nghị định...