Thuế giá trị gia tăng đầu vào đạt 500 triệu đồng mới được hoàn thuế

Theo báo Hải quan

(Tài chính) Để bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với điều kiện tuân thủ của người nộp thuế, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng hồ sơ hoàn thuế, Chính phủ đề nghị sửa đổi mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế trong trường hợp dự án đầu tư kéo dài trên 1 năm và xuất khẩu hàng hoá từ 200 triệu thành 500 triệu đồng.

 Thuế giá trị gia tăng đầu vào đạt 500 triệu đồng mới được hoàn thuế
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là một trong những nội dung kiến nghị sửa đổi tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đang được Chính phủ hoàn thiện chuẩn bị trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới.

Về mức thuế tối thiểu được hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu tại Luật thuế GTGT hiện hành quy định: “... Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng.”

Mức tiền thuế đầu vào tối thiểu 200 triệu đồng trong trường hợp dự án đầu tư và xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ ở trên được quy định từ năm 2000. Theo tính toán của Bộ Tài chính, đến nay sau 12 năm, nếu đối chiếu với tỷ lệ lạm phát, sức mua theo mức tiền 200 triệu đồng đã tương đương với sức mua theo mức tiền 500 triệu đồng. Do sức mua theo mức tiền tối thiểu được hoàn thuế đã giảm đi nhiều đã làm tăng khối lượng hồ sơ, tăng thủ tục hoàn thuế cho người nộp thuế.

Thực tế số thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư gồm xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc, thiết bị chủ yếu vượt trên 500 triệu đồng (tương ứng giá trị mua sắm trên 5 tỷ đồng). Trong nhiều trường hợp, tháng trước doanh nghiệp phải lập hồ sơ hoàn thuế, tháng sau doanh nghiệp lại kê khai nộp thuế, mất nhiều thời gian và chi phí về hồ sơ, thủ tục trong khi nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và số thu của Nhà nước không bị ảnh hưởng.

Để bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, với điều kiện tuân thủ của người nộp thuế, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng hồ sơ hoàn thuế, Chính phủ đề nghị sửa đổi mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế trong trường hợp dự án đầu tư kéo dài trên 1 năm và xuất khẩu hàng hoá từ 200 triệu thành 500 triệu đồng (trường hợp số thuế GTGT đầu vào chưa đủ 500 triệu doanh nghiệp được kết chuyển để khấu trừ số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc điều chỉnh quy định này sẽ góp phần bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và điều kiện, khả năng quản lý hiện nay, giảm áp lực cho cơ quan thuế trong việc thi hành nhiệm vụ.

Mặt khác, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, cơ quan thuế phải thực hiện kiểm tra hoàn thuế trong vòng 6 tháng kể từ khi ra quyết định hoàn thuế đối với các trường hợp hoàn trước, kiểm sau. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy định này cũng sẽ gây ra một số khó khăn nhất định cho đối tượng nộp thuế về nguồn vốn, song nhìn chung tác động đối với các doanh nghiệp hoạt động thường xuyên là không đáng kể.