Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng ống ren chống, cần khoan?

PV.

(Tài chính) Liên quan đến vướng mắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng ống ren chống và cần khoan, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại văn bản số 1413/TCT-DNL ngày 04/05/2013.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Thuế cho biết:

Tại khoản 17 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn đối tượng không chịu thuế như sau:

Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; … do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành".

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1399/BKHĐT-KTCN ngày 05/03/2013: "… trong giai đoạn 2009-2010, các loại ống ren chống và cần khoan (loại đã ren) có đường kính ống từ 2 3/8 đến 13 3/8 inches, với các loại ren tuyệt hảo (premium) như JFE Bear, JFE Fox, T3SB, Vam, Hunting, Seal Lock, TSH513, Ultra FJ, Hydril, Puma DF, JVLW thuộc loại trong nước chưa sản xuất được".

Căn cứ các quy định và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, trường hợp trong giai đoạn năm 2009 - 2010, Công ty TNHH Cần ống khoan Dầu khí Việt Nam nhập khẩu loại ống ren chống và cần khoan (loại đã ren) có đường kính ống từ 2 3/8 đến 13 3/8 inches, với các loại ren tuyệt hảo (premium) như JFE Bear, JFE Fox, T3SB, Vam, Hunting, Seal Lock, TSH513, Ultra FJ, Hydril, Puma DF, JVLW thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 17 mục II phần A Thông tư số 129/2009/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính.