Tiện ích từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thanh Trúc

Cổng Dịch vụ công Quốc gia vừa chính thức được khai trương nhằm tạo một cầu nối điện tử “thực chất, liên tục, hiệu quả” kết nối Chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Vướ việc đi đưa cổng dịch vụ đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia...

Mục tiêu của Cổng dịch vụ công quốc gia là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
Mục tiêu của Cổng dịch vụ công quốc gia là nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn

Cổng Dịch vụ công Quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính trong tất cả các ngành, lĩnh vực, tại tất cả các địa phương.

Việc xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng kết nối với doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, giúp tạo dựng một địa chỉ cung cấp dịch vụ công minh bạch, hiệu quả, chống tiêu cực, tiết kiệm chi phí và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cổng dịch vụ công quốc gia còn góp phần giúp kiểm soát hoạt động của các cơ quan nhà nước trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp các dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành gồm đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại; cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình), dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

Có 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ là cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 sẽ cung cấp thêm một số dịch vụ công, như tại TP.Hồ Chí Minh là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh…

Chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất: dichvucong.gov.vn, bằng một tài khoản duy nhất, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập được tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Việc triển khai dịch vụ công quốc gia sẽ giúp tăng tính kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Việc triển khai dịch vụ công quốc gia sẽ giúp tăng tính kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Theo đó, sau khi cổng dịch vụ công quốc gia đi vào vận hành, người dân chỉ cần đăng ký mở một tài khoản (qua số điện thoại, nhập số chứng minh nhân dân hoặc số định danh) và được (cổng dịch vụ công) xác thực với cơ sở dữ liệu của thuế, bảo hiểm xã hội. Từ đó trở đi sẽ dễ dàng truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều loại thiết bị (máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng - có kết nối internet) bất cứ lúc nào và ở đâu để đăng ký sử dụng các dịch vụ công, cũng như giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để đảm bảo tính an toàn thông tin cho người sử dụng, hệ thống cũng sẽ xác thực bằng mã OPT về số điện thoại mà người dân đăng ký. Đây là mức bảo mật ngang với các ngân hàng đang sử dụng khi thanh toán trực tuyến.

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công Quốc gia tập trung tích hợp 8 dịch vụ công, trong đó người dân có thể thực hiện 05 dịch vụ là (1) Đổi giấy phép lái xe; (2) Cấp giấy phép lái xe quốc tế; (3) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; (4) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (5) Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất; doanh nghiệp có thể thực hiện 06 dịch vụ là (1) Thông báo hoạt động khuyến mại; (2) Đăng ký hoạt động khuyến mại; (3) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp; (4) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; (5) Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do hỏng, mất; (6) nhóm cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (19 thủ tục hành chính).

Trong quý I/2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tăng thêm 15 dịch vụ công liên quan mật thiết đến đời sống của người dân và doanh nghiệp và tiếp tục gia tăng theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với việc triển khai dịch vụ công quốc gia sẽ giúp tăng tính kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Việc thực hiện cổng dịch vụ công quốc gia cũng sẽ giúp chuẩn hoá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh...