Tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá ở mức cao, giá xăng tăng nhẹ


Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố thông tin điều hành xăng dầu ngày 12/5/2021. Theo đó, tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) ở mức cao. Nhờ đó, giá xăng, dầu tăng nhẹ từ 256-566 đồng/lít.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu. Đồng thời, thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi chi Quỹ BOG như trên, giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.426 đồng/lít (tăng 438 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 19.531 đồng/lít (tăng 370 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.774 đồng/lít (tăng 446 đồng/lít); dầu hỏa không cao hơn 13.825 đồng/lít (tăng 566 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.279 đồng/kg (tăng 256 đồng/kg). 

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 756 đồng/lít/kg-2.337 đồng/lít/kg.

Việc Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và chi mạnh Quỹ BOG nhằm hạn chế mức tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, góp phần bình ổn giá hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.