Chi mạnh Quỹ Bình ổn giá, giá xăng, dầu chỉ tăng nhẹ


Trong kỳ điều hành giá ngày 27/4/2021, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi mạnh Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG), nhờ đó giá xăng, dầu trong kỳ điều hành này chỉ tăng nhẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Liên Bộ Công Thuơng - Tài chính vừa công bố giá bán lẻ mặt hàng xăng, dầu từ 15h ngày hôm nay (ngày 27/4/2021).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các loại xăng dầu. Đồng thời, thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít (kỳ trước là 1.800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 250 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (như kỳ trước).

Sau khi chi Quỹ BOG như trên, giá xăng E5RON92 tăng 182 đồng/lít, giá bán tối đa 17.988 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 191 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa 19.161 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 187 đồng/lít, giá bán tối đa 14.328 đồng/lít; dầu hỏa tăng 432 đồng/lít, giá tối đa 13.259 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 336 đồng/kg, giá bán tối đa 14.023 đồng/kg.

Nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG như trên thì giá xăng E5RON92 sẽ tăng 2.082 đồng/lít và giá bán là 19.888 đồng/lít; xăng RON95-III sẽ tăng 1.241 đồng/lít và giá bán là 20.211 đồng/lít; dầu diesel 0.05S sẽ tăng 587 đồng/lít và giá bán là 14.728 đồng/lít; dầu hỏa sẽ tăng 832 đồng/lít và giá bán là 13.659 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S sẽ tăng 836 đồng/kg và giá bán là 14.523 đồng/kg.

Việc Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và chi mạnh Quỹ BOG nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhu cầu mua sắm hàng hóa và đi lại của người dân sẽ tăng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.