Tổng cục Thuế:

"Siết" quản lý kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu


Nhằm tìm giải pháp quản lý mặt hàng xăng dầu chặt chẽ dựa trên nền tảng công nghệ, Bộ Tài chính đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, có quy định đối với kinh doanh xăng dầu phải lập hóa đơn theo từng lần bán hàng (kể cả bán lẻ tại các cây xăng) và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đối với các khách hàng theo từng ngày về cơ quan thuế.

Nhằm tăng cường giám sát, hạn chế gian lận đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã đề xuất, báo cáo Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị bổ sung quy định việc thực hiện hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế là một trong những điều kiện để doanh nghiệp được phép kinh doanh xăng dầu.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, việc triển khai hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế áp dụng từ ngày 1/7/2022. Quy định này được áp dụng cho mọi thành phần, đối tượng bao gồm cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Như vậy, trước ngày 1/7/2022, người nộp thuế vẫn có thể sử dụng hóa đơn giấy và chưa phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Trước mắt, giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua yêu cầu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế chưa thể được triển khai ngay tại thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ các quy định tại các Nghị định trên bắt đầu có hiệu lực và đi vào thực thi, hoạt động kinh doanh xăng dầu với nhiều rủi ro như vấn nạn xăng giả, bất cập trong quản lý hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu dẫn đến tình trạng tuồn xăng lậu, xăng kém chất lượng vào hệ thống đại lý bán lẻ... cần có những giải pháp khắc phục, tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng, cũng như mạng lại nguồn thu cho ngân sách.

Trước đó, từ năm 2016, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã tham mưu Bộ trưởng Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu thông qua giải pháp dán tem quản lý đồng hồ công tơ tổng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Do đó, trong thời gian chưa triển khai đồng bộ việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc, Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Thuế tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả giải pháp dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong năm 2021.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dung môi, chất kích Ron tại địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu sớm triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trước thời điểm 1/7/2022.

Hàng năm, cục Thuế các địa phương đều lựa chọn, rà soát để đưa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn tại địa phương để đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ hoặc thanh, kiểm tra chuyên đề, xử lý kết quả thanh, kiểm tra theo quy định.