Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Hà Anh

Bên cạnh vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Công đoàn Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thời gian qua, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.
Thời gian qua, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Với phương châm “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhằm tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực phối hợp với Ban Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Đông Bắc tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào thi đua nổi bật như: Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; "Cán bộ công chức với Ngày làm việc hiệu quả”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Các hoạt động này đã thu hút được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Cục vận động cán bộ, đoàn viên tham gia ủng hộ cho các Quỹ phúc lợi xã hội như: Quỹ vì người nghèo; Đền ơn đáp nghĩa; Bảo trợ trẻ em; Chất độc da cam với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Đáng chú ý, hàng năm, Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc tổ chức tổng kết, đánh giá lại hiệu quả mang lại từ các hoạt động này, để rút kinh nghiệm, xây dựng nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị trong từng giai đoạn phát triển.

Cùng với đó, Công đoàn Cục đã vận động, tuyên truyền các văn bản mới của Công đoàn cấp trên tới các cán bộ, đoàn viên nắm được các nội dung cơ bản để tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các hoạt động phong trào công đoàn do đơn vị phát động.

Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ công đoàn nói riêng, Công đoàn Cục đã vận động, khuyến khích đoàn viên tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Phối hợp Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho hơn 120 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nhận thức về Đảng...

Bên cạnh đó, Công đoàn đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hoạt động công tác công đoàn; tham gia hội nghị, hội thảo, tọa đàm hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức...

Có thể khẳng định, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn của Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc trong thời gian qua đã tạo động lực, khích lệ toàn thể đoàn viên công đoàn nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Cục tiếp tục phát động các hoạt động, phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, người lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, Công đoàn đơn vị xây dựng các mô hình hoạt động mới; tham gia tích cực hoạt động cải cách hành chính.