Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống

Theo N.Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đồng ý gia hạn thời gian yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đến hết tháng 12/2021.

CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân
CBCC Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: Phong Nhân

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, đầu năm 2021, qua kiểm tra, rà soát tại một số đơn vị, nhiều tờ khai hải quan nhập khẩu có thông tin C/O đã thông quan, áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do nhưng không đính kèm bản scan C/O theo quy định.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan rà soát các tờ khai hải quan đã thông quan và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng chưa đính kèm bản scan của C/O để yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đồng thời, các đơn vị chấn chỉnh công chức đã tiếp nhận, xử lý các tờ khai nhập khẩu không đính kèm bản scan C/O để đảm bảo thực hiện việc khai, nộp hồ sơ hải quan đúng quy định.