Tín hiệu mới từ tiền doanh nghiệp gửi nhà băng

Theo Vneconomy

Theo số liệu gần nhất mà Ngân hàng Nhà nước cập nhật cuối tuần qua, tính đến cuối tháng 7/2012, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng đã tăng trưởng trở lại, tăng 1,27% so với cuối năm 2011.

Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2012, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế mới có tăng trưởng dương.

Cụ thể, so với cuối năm 2011, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 6/2012 giảm 0,46%, tháng 5 giảm tới 3,58%, tháng 4 giảm tới 5,6%. Các tháng đầu năm không có trong dữ liệu Ngân hàng Nhà nước công bố, nhưng ở các kênh thông tin khác nhau cho thấy sự sụt giảm khá mạnh, cả ở tiền gửi dân cư lẫn tổ chức kinh tế.

Tại một số hội nghị, hội thảo chuyên ngành ngân hàng cuối năm 2011 và đầu năm 2012, sự sụt giảm lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế được đưa ra lý giải là do bối cảnh khó khăn của nền kinh tế cũng như trong sản xuất - kinh doanh, nguồn vốn của các doanh nghiệp hạn chế, và nó gắn với thực trạng lượng hàng tồn kho tăng cao…

Còn nay, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng trưởng trở lại sau hơn nửa năm sụt giảm là một tín hiệu mới, có thể gắn với khả năng phục hồi dần của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếc rằng dữ liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước khá chậm để có thể xác định sự tăng trưởng trở lại đó có là xu hướng nối tiếp hay tiếp tục khẳng định trong tháng 8 và 9 vừa qua hay không.