Tính đến 15/10/2012, tổng thu ngân sách ước đạt gần 523,4 nghìn tỷ đồng

Nhã Tường (eFinance Online)

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế đến ngày 15/10/2012, tổng thu NSNN ước đạt gần 523,4 nghìn tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán; tổng chi NSNN ước đạt gần 678,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán.

Tính đến 15/10/2012, tổng thu ngân sách ước đạt gần 523,4 nghìn tỷ đồng
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2012 tăng 0,85% so với tháng trước; trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,94% (riêng dịch vụ y tế tăng 7,78%); giáo dục tăng 1,88%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,09%. Các nhóm hàng khác đều có mức tăng CPI dưới 1%. Riêng bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

CPI tháng 10 tăng 6,02% so với tháng 12/2011 và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của các năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,66% so với cùng kỳ năm 2011.

Khu vực dịch vụ có mức phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt trên 1.917 ngìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm 2011, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 5,34 triệu lượt khách, tăng khoảng 11,2%.

Trong tháng 10/2012, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng 9; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng trên 11,7%; nhập siêu 500 triệu USD. Tính chung 10 tháng năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 93,45 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 93,8 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu 10 tháng đầu năm khoảng 357 triệu USD, bằng 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Vốn đầu tư phát triển từ NSNN lũy kế từ đầu năm đến 15/10/2012 ước đạt 134,39 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạch năm. Trong 10 tháng năm 2012, vốn đầu t­­ư trực tiếp nư­­ớc ngoài thực hiện ước đạt 9 tỷ USD, bằng 98,9% cùng kỳ năm 2011. Số vốn đăng ký tăng thêm của các dự án đã triển khai đạt trên 3,8 tỷ USD, tăng 12,3%. Vốn ODA giải ngân ước đạt 3,22 tỷ USD bằng 102,5% kế hoạch năm 2012; trong đó, vốn vay ước đạt 3,017 tỷ USD; viện trợ không hoàn lại ước đạt 203 triệu USD.

Trong tháng 10/2012 có khoảng 6.000 doanh nghiệp thành lập; số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động giảm khá nhiều (khoảng 1.000 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động). Tính chung 10 tháng đầu năm có hơn 57 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, trong khi đó có 41,2 nghìn doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động (giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2011).

So với ngày 31/12/2011, đến ngày 19/10/2012, tổng dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 14,2%. Lãi suất cho vay đã giảm 5-8% so với cuối năm 2011, phù hợp với diễn biến lạm phát. Đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 11-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 14-17%/năm. Tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác) của nền kinh tế so với 31/12/2012 tăng 2,77%. Tỷ giá ngoại tệ cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên.