Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2014

Theo gso.gov.vn

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 240,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong tháng có một số ngày nghỉ lễ nên thị trường tiêu thụ của khách du lịch tăng, bên cạnh đó một số nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất cũng có xu hướng tăng lên.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa của một số nhóm hàng hóa chủ yếu trong tháng Năm tăng so với tháng trước: Nhóm lương thực, thực phẩm tăng 1,1%; hàng may mặc tăng 1,8%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 2,2%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 0,7%; gỗ, vật liệu xây dựng tăng 3,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 0,6%; xăng, dầu tăng 1,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1179 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 115,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng mức và tăng 8,6%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1020,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5%, tăng 10,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,7%, tăng 23%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 887,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 8,5%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 143,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% và tăng 12,9%; dịch vụ khác đạt 136,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,6% và tăng 26,6%; du lịch lữ hành đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 22,1%.