Tình hình đầu tư 10 tháng năm 2013

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Mười ước tính đạt 19,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn Trung ương 3,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 15,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung mười tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2012, gồm có: 

- Vốn trung ương quản lý đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 83,8% kế hoạch năm và giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 6053 tỷ đồng, bằng 96,4% và giảm 4,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3565 tỷ đồng, bằng 81,5% và giảm7,2%; Bộ Xây dựng 1097 tỷ đồng, bằng 62,3% và giảm 23,5%; Bộ Y tế 603 tỷ đồng, bằng 69,9% và giảm 31,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 484 tỷ đồng, bằng 69,4% và giảm 34,8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 393 tỷ đồng, bằng 78,5% và giảm 22,3%; Bộ Công Thương 250 tỷ đồng, bằng 92,2% và giảm 31%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 129,7 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 20 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012; thành phố Hồ Chí Minh 13,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78% và tăng 7,4%; Đà Nẵng 4,7 nghìn tỷ đồng, bằng 62,1% và giảm 33,9%; Quảng Ninh 3,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,3% và tăng 9%; Vĩnh Phúc 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 108,2% và tăng 14,4%; Nghệ An 3 nghìn tỷ đồng, bằng 136,9% và giảm 5,2%; Thanh Hóa 3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,3% và giảm 6,3%; Bình Dương 2,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,3% và tăng 10,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% và tăng 8,4%; Kiên Giang 2,6 nghìn tỷ đồng, bằng 80,6% và tăng 6,4%.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên. Tính từ đầu năm đến 20/10/2013 đã có 1050 dự án được cấp phép mới với số vốn đạt 13,1 tỷ USD, bằng 100% số dự án và tăng 79% về số vốn cùng kỳ năm 2012. Đồng thời có 393 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung trong năm với 6,1 tỷ USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 19,2 tỷ USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện mười tháng năm 2013 ước tính đạt 9,6 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mười tháng năm nay tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 14,9 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 2 tỷ USD, chiếm 10,6%; các ngành còn lại đạt 2,3 tỷ USD, chiếm 11,8%.

Trong mười tháng, cả nước có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Thái Nguyên có số vốn đăng ký lớn nhất với 3389,1 triệu USD, chiếm 25,9% tổng vốn đăng ký cấp mới cả nước; tiếp đến là Bình Thuận 2029,6 triệu USD, chiếm 15,5%; Hải Phòng 1841,6 triệu USD, chiếm 14,1%; Bình Định 1009,5 triệu USD, chiếm 7,7%; thành phố Hồ Chí Minh 844,2 triệu USD, chiếm 6,5%; Hải Dương 613,3 triệu USD, chiếm 4,7%; Bình Dương 521,1 triệu USD, chiếm 4%...

Trong số 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới vào Việt Nam mười tháng qua, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3586 triệu USD, chiếm 27,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 2721 triệu USD, chiếm 20,8%; Trung Quốc 2245 triệu USD, chiếm 17,2%; Nhật Bản 1152,3 triệu USD, chiếm 8,8%; Liên bang Nga 1018 triệu USD, chiếm 7,8%...