Tình hình kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015

Theo nfsc.gov.vn

Mỹ, sản xuất tăng khá, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, lạm phát lõi khá  ổn định.  FED hai lần liên tiếp phát tín hiệu chưa sẵn sàng tăng lãi suất đồng USD (ít nhất cho tới tháng 6/2015). Châu Âu, tình trạng giảm phát và tình hình căng thẳng ở Hy Lạp đang mà mối đe dọa phục hồi tới khu vực này.  Nhật bản phục hồi chưa chắc chắn, lạm phát và sản xuất liên tục thấp hơn dự  báo. Trung Quốc tiếp tục đối mặt với nhiều bất  ổn và bất cân đối lớn về vĩ mô.

Trong nước,  CPI  giảm  do  ảnh hưởng  giá dầu và giá hàng hóa  thế  giới giảm. Sản xuất trong nước tiếp tục phục hồi tốt. Tiêu dùng tăng mạnh trở lại, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ các năm trước kể từ năm 2011 và mức tăng bình quân tháng. Niềm tin tiêu dùng và kinh doanh tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc. Thị  trường  tiền tệ,  ngân hàng  ổn định. Bên cạnh đó,  các chỉ số vĩ mô như sản xuất phục hồi tích cực, lạm phát thấp, lãi suất đồng USD tiếp tục duy trì mức thấp kỷ lục, niềm tin kinh doanh và tiê u dùng phục hồi là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là  hai  mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi đà tăng trưởng. Triển vọng cả năm 2015 có nhiều dấu hiệu sáng sủa so với nhiều năm trước.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2015_02.pdf