Tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Theo Chinhphu.vn

Tính đến ngày 30/9/2022, đã giải ngân được 60,8 nghìn tỷ đồng từ các chính sách hỗ trợ, trong đó riêng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiến thuê đất là 7,4 nghìn tỷ đồng; giảm thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường là 39,9 nghìn tỷ đồng...

Tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh 1