Ngành Dự trữ Nhà nước:

Kịp thời vận chuyển, giao gạo dự trữ quốc gia tới học sinh các địa phương

Nhung Anh - Hà Phương

Thời gian qua, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện, sự chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã hoàn thành xuất cấp hơn 32.354 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh các địa phương học kỳ II năm học 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh các địa phương đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.
Các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh các địa phương đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã mang lại hiệu quả thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ tới sự nghiệp phát triển giáo dục, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Để nhân lên giá trị nhân văn của chính sách này, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, trong thời gian qua, ngành DTNN đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xuất cấp, vận chuyển, giao gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Đặc biệt, trong học kỳ II năm học 2023 - 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 295/QĐ-BTC ngày 23/2/2024 của Bộ Tài chính, ngày 27/02/2024, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 của 41 tỉnh, thành phố.

Theo đó, các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp, vận chuyển giao gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đánh giá về kết quả xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, ông Phạm Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN) cho biết, đến nay có 41/41 tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận tổng số hơn 32.354 tấn, trong đó có 06 tỉnh quyết định phân bổ, tiếp nhận số lượng gạo đúng bằng số lượng gạo Bộ Tài chính đã xuất cấp tại Quyết định số 295/QĐ-BTC; 30 tỉnh quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo thấp hơn số lượng gạo Bộ Tài chính đã xuất cấp; 05 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng) đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung tổng số 58,325 tấn gạo để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Thông tin về số lượng gạo xuất cấp bổ sung, Lãnh đạo Vụ Quản lý hàng dự trữ cho biết, căn cứ đề nghị của UBND các tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, Quảng Trị, Lâm Đồng), Tổng cục DTNN đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 08/5/2024 về xuất cấp bổ sung 58,325 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 của 05 tỉnh trên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đến nay, Tổng cục DTNN đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực kịp thời xuất cấp và bàn giao cho các địa phương đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng quy định.

Nhờ có gạo ăn đã góp phần động viên, khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đến trường và vươn lên trong học tập, làm tăng tỷ lệ học sinh đến trường, giảm số lượng học sinh bỏ học, giúp các trường duy trì sĩ số lớp học, cơ bản khắc phục tình trạng bỏ học giữa chừng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp có thẩm quyền ở các địa phương để tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ gạo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần nâng bước học sinh đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập của các em học sinh vùng khó khăn.