Tọa đàm và Lễ ký kết bản ghi nhớ về công tác phối hợp xử lý nợ xấu

PV.

Ngày 25/05/2016, Agribank chi nhánh Khánh Hòa phối hợp cùng Cục Thi hành án tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tọa đàm và ký kết bản ghi nhớ giữa Agribank Khánh Hòa và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, xử lý nợ xấu.

ngày 25/05/2016, Agribank chi nhánh Khánh Hòa phối hợp cùng Cục Thi hành án tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi tọa đàm và ký kết bản ghi nhớ giữa Agribank Khánh Hòa và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, xử lý nợ xấu.

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Agribank Khánh Hòa và Cục thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa trong công tác thi hành các bản án dân sự được đánh giá là khá tốt, các bên đã chủ động trao đổi và kịp thời nắm bắt thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án tồn đọng và giúp Agribank Khánh Hòa sớm thu hồi các khoản nợ xấu.

Tuy nhiên, hiệu quả giải quyết một số vụ việc vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu như mong đợi, nguyên nhân do vướng mắc về quy định, cơ chế, công tác bán đấu giá tài sản không thuận lợi, nhiều tài sản đã được kê biên và rao bán đấu giá nhiều lần trong khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa xử lý xong do không tìm được đối tác mua tài sản. Bên cạnh đó, có nhiều vụ việc phải thi hành án mà người phải thi hành án là những đối tượng hộ nghèo trước đây vay tín chấp, trong khi số tiền phải thi hành án không lớn, hoặc người phải thi hành án đã trả được phần tiền gốc chỉ còn lại số tiền lãi phải thi hành án nên việc tổ chức thi hành án cũng gặp nhiều khó khăn.

Đồng chủ trì tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Anh đã chỉ đạo chấp hành viên tại các Chi cục thi hành án của các huyện, thị xã, thành phố nêu rõ tình hình và tiến độ thực hiện của từng bản án tồn đọng, nguyên nhân và hướng xử lý. Từ đó, đại diện các chi nhánh Agribank Khánh Hòa và đại diện các Chi cục thi hành án cùng nhau thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, đồng thời đề xuất, kiến nghị và thống nhất một số giải pháp xử lý cho từng vụ việc, nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý thu hồi nợ cho ngân hàng.

Qua thảo luận, trao đổi đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đại diện lãnh đạo của hai cơ quan đã thống nhất và cùng ký vào bản ghi nhớ về việc “Phối hợp trong công tác thi hành án dân sự”, trong đó nêu rõ các nguyên tắc, phương thức phối hợp và trách nhiệm của hai bên.

Việc tổ chức ký bản ghi nhớ phối hợp trong công tác thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án, qua đó giúp Agribank Khánh Hòa thu hồi dứt điểm các khoản nợ xấu, đồng thời góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Khánh Hòa.