Toàn tỉnh Đắk Lắk có 83,2% người nộp thuế đã sử dụng hóa đơn điện tử

PV

Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 7.652 người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), đạt 83,2% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao năm 2022.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Chuẩn trong một hội nghị triển khai công tác. Ảnh: CT
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Chuẩn trong một hội nghị triển khai công tác. Ảnh: CT

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 7.575 người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, 77 người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

Riêng các Chi cục Thuế: Ea Súp, Krông Ana - Cư Kuin, Buôn Hồ - Krông Năng, Lắk - Krông Bông đã hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu HĐĐT.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng HĐĐT cho các các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản yêu cầu các phòng, các chi cục thuế trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng HĐĐT tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị và người nộp thuế do đơn vị mình quản lý; đồng thời thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng HĐĐT để có hướng dẫn xử lý thống nhất.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Chuẩn cho biết, với mục tiêu đến ngày 30/6/2022, 100% người nộp thuế đang hoạt động đủ điều kiện thực hiện HĐĐT, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích cũng như lộ trình và quy định của pháp luật về áp dụng HĐĐT.

Bên cạnh đó, Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT tại Cục Thuế và Tổ điều hành tại các Chi cục Thuế bố trí trực ngày thứ 7 để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế; thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong thực hiện HĐĐT để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. 

Cục Thuế Đắk Lắk cũng sẽ chỉ đạo các chi cục thuế hướng dẫn hộ kinh doanh nghiên cứu các thông tư của Bộ Tài chính để áp dụng việc lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán; phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tuyên truyền hộ kinh doanh sử dụng phần mềm kế toán tích hợp với phần mềm HĐĐT…

Do công tác chuẩn bị trước khi triển khai được thực hiện tốt, nên khi triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thực hiện thuận lợi. Cục Thuế chủ động tổ chức tập huấn trực tuyến về chính sách và phần mềm HĐĐT cho người nộp thuế trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó chú trọng hướng dẫn chi tiết cho người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ thành công HĐĐT cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.