Cục Thuế Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế

PV.

Năm 2021, Cục Thuế Đắk Lắk đã gửi 97.504 lượt thư điện tử (email) thông tin về chính sách thuế cho người nộp thuế; sử dụng xe lưu động thông tin về các chính sách thuế 126 lần; thông tin qua các cuộc họp của tổ dân phố, ban quản lý các chợ trên địa bàn 10 lần…

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 xuất hiện liên tục tại Đắk Lắk đã gây những tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Trong bối cảnh đó, Cục Thuế Đắk Lắk không thể tổ chức tập huấn tập trung trực tiếp về các chính sách thuế mới như những năm trước mà chuyển hướng hỗ trợ gián tiếp dưới nhiều cách thức khác nhau. Đây là cách làm linh hoạt nhằm ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, thông tin, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế để có thể cùng đồng hành vượt qua đại dịch.

Bằng cách này, đã có 3.095 lượt doanh nghiệp (DN) điện thoại để đề nghị giải đáp vướng mắc và được cơ quan thuế hỗ trợ kịp thời; 1.278 lượt DN được cơ quan thuế hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở; 132 lượt DN được hỗ trợ bằng văn bản…

Các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của hệ thống cơ quan thuế đã tiếp nhận 134.182 hồ sơ của người nộp thuế, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2020; đã chuyển đến các bộ phận chức năng để xử lý và trả kết quả đúng thời gian quy định 115.283 hồ sơ.

Bên cạnh những mặt tích cực nói trên vẫn còn những vướng mắc nhất định, từ đầu năm đến nay toàn ngành vẫn còn 372 hồ sơ về thủ tục hành chính thuế đã được trả kết quả cho người nộp thuế nhưng lại quá thời gian quy định.

Theo lý giải của Cục Thuế Đắk Lắk, một số công chức còn thụ động, thiếu vận dụng trong công tác thông tin, nội dung thông tin hỗ trợ chưa được xây dựng theo từng đối tượng. Trong khi đó, cách thức thông tin bằng email cũng bộc lộ những bất cập khi mang tính một chiều, cơ quan thuế chưa nắm bắt thông tin người nộp thuế có nhận được nội dung thông tin qua email hay chưa và tương tác với người nộp thuế qua email chưa hiệu quả...

Qua thực tế, đã có tình trạng chi cục thuế cử công chức tham gia học lớp nâng cao kỹ năng hỗ trợ người nộp thuế của Tổng cục Thuế nhưng chưa nhận chứng chỉ đã luân chuyển qua công tác ở bộ phận khác, một số công chức lại chưa được tham gia các chuyên đề đào tạo liên quan…

Ông Bùi Văn Chuẩn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ là một trong những mũi nhọn của ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Đắk Lắk nói riêng. Hiện nay, toàn ngành Thuế đang nâng cao kỷ luật, kỷ cương nội ngành để xây dựng đội ngũ công chức ngành thuế chuẩn mực, linh hoạt, đặc biệt là tập trung tuyên truyền hỗ trợ bằng các hình thức phi truyền thống như qua email, qua trang thông tin điện tử của Cục Thuế Đắk Lắk… nhằm giúp cơ quan thuế và người nộp thuế thích ứng với bối cảnh dịch COVID-19.