Tổng công ty Xi măng Việt Nam sơ kết công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2022

VICEM

Ngày 8/4/2022 Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2022, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp Quý II/2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Đức - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phạm Văn Nhận - Phụ trách Hội đồng Thành viên, Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc, các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Trưởng các phòng/ban VICEM; Lãnh đạo các công ty thành viên, các công ty liên doanh, liên kết với VICEM.

Đồng chí Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc và các đại biểu tham dự hội nghị Sơ kết Quý I/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Ảnh: VICEM.
Đồng chí Lê Nam Khánh - Tổng giám đốc và các đại biểu tham dự hội nghị Sơ kết Quý I/2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Ảnh: VICEM.

Sau báo cáo của Ban Kế hoạch Chiến lược, tham luận của các phòng/ban, đơn vị, Tổng Giám đốc đã biểu dương nỗ lực của VICEM trong quý I/2022, mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố song VICEM vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu "kép", vừa chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, vừa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh của VICEM đã đạt được rất khả quan: Tổng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ đạt 106,6% so với kế hoạch và bằng 110,3% so với cùng kỳ 2021; tổng doanh thu đạt 105,8% kế hoạch và bằng 115,2 so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 179% mục tiêu kế hoạch, tăng 34,5% so với cùng kỳ 2021; nộp ngân sách đạt 103,4% kế hoạch, tương đương cùng kỳ 2021.

Tổng Giám đốc đã khen thưởng đột xuất cho khối Kỹ thuật VICEM vì có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới sáng tạo, cải tạo công đoạn lò nung công ty Xi măng VICEM Hoàng Mai mang lại hiệu quả cao (ước tính làm lợi gần 50 tỷ đồng/năm).

Nhận định tình hình quý II vẫn diễn biến phức tạp, tuy dịch bệnh COVID-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát, song giá vật tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất dự báo tiếp tục tăng. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý II/2022, VICEM đã đề ra các giải pháp:

- Lĩnh vực quản lý sản xuất: Tăng cường rà soát công tác vận hành thiết bị, bố trí kế hoạch sản xuất, sửa chữa thiết bị phù hợp, phát huy tối đa năng suất thiết bị; tiếp tục rà soát, tiết giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tất cả các công ty thành viên; Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật…

- Lĩnh vực tiêu thu sản phẩm: Tiếp tục rà soát cơ cấu lại hệ thống tiêu thụ tại các địa bàn; Đẩy mạnh giao dịch xuất khẩu ủy thác xi măng cho các đơn vị thành viên; Nâng cao vai trò tư vấn xuất khẩu của VICEM cho các đơn vị thành viên để giảm thiểu rủi ro pháp lý, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, nâng cao hiệu quả từ xuất khẩu.

- Các lĩnh vực khác: Bám sát nhiệm vụ được phân công, căn cứ đặc điểm tình hình và chức năng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quý II/2022.

Với tinh thần quyết tâm thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II, cán bộ, công nhân viên và người lao động VICEM phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm quý II và 6 tháng đầu năm 2022 vì sự phát triển bền vững của VICEM.