Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Văn Trường

Từ ngày 20/7/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục căn cứ vào khối lượng công việc của đơn vị, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến; cán bộ công chức, viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

Từ ngày 20/7/2021, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục căn cứ vào khối lượng công việc của đơn vị, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến.
Từ ngày 20/7/2021, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục căn cứ vào khối lượng công việc của đơn vị, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến.

Ngày 19/7/2021, Tổng cục DTNN đã ban hành Văn bản số 1158/TCDT-VP về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Tổng cục.

Theo đó, Văn bản số 1158/TCDT-VP nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số ca nhiễm đang ngày càng tăng cao. Trên địa bàn TP. Hà Nội trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 18/7/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có Công điện số 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 19/7/2021, Bộ Tài chính có Văn bản số 7939/BTC-KHTC về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện các văn bản trên, cũng như để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Tổng cục, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ tưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 20/7/2021, căn cứ khối lượng công việc, thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công.

Các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến hàng tuần báo cáo lãnh đạo Tổng cục phụ trách phê duyệt; đồng thời, gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết công việc, bảo đảm không bị đình trệ, ách tắc công việc, nhất là công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các đơn vị cân nhắc hạn chế tổ chức đoàn đi công tác. Trong trường hợp phải đi công tác, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi bảo đảm khoảng cách; tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo điều hành.

Đồng thời, chủ động kịp thời nắm bắt thông tin các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình đi công tác; khi kết thúc công tác trở về Hà Nội phải khai báo y tế theo quy định; báo cáo các trường hợp phải cách ly bắt buộc hoặc cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế mức tối đa việc tiếp khách tại trụ sở cơ quan Tổng cục. Trường hợp thực sự cần thiết, chỉ được tiếp khách trong phòng tiếp dân tại tầng 1... 

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN cũng giao Cục Công nghệ thông tin thống kê và kiểm định hàng dự trữ hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục cài đặt, sử dụng các chương trình ứng dụng để đảm bảo làm việc trực tuyến của cán bộ, công chức được thuận tiện, nhanh chóng.

Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm hướng dẫn, đón trực tiếp đối với khách của lãnh đạo Tổng cục đến liên hệ công tác; chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt...), nhằm phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Tổng cục; tổ chức quét mã QR-code để quản lý thông tin người ra vào cơ quan tại sảnh tầng 1…