Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 52.454 tấn gạo trong 4 tháng đầu năm 2021

Hà Phương

Theo Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục Dự trữ Nhà nước), trong 4 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành các quyết định giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 52.454 tấn gạo, giá trị 604 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ giáp hạt, trồng rừng và hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.

Cán bộ công chức Chi cục DTNN Quảng Ninh kiểm tra chất lượng gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh.
Cán bộ công chức Chi cục DTNN Quảng Ninh kiểm tra chất lượng gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh.

Trong tổng số gạo đã thực hiện xuất cấp 4 tháng qua có 9.083 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 14 tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; 4.600 tấn gạo hỗ trợ nhân dân giáp hạt đầu năm 2021; 1.514 tấn gạo xuất hỗ trợ người dân thực hiện dự án trồng rừng; 37.257 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021.

Riêng trong tháng 4/2021, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực triển khai xuất bổ sung 1.137 tấn gạo cho 7 tỉnh (gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai và Bà Rịa - Vùng Tàu) để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 và xuất 1.266 tấn gạo hỗ trợ cho giáp hạt đầu năm 2021 cho 3 tỉnh (gồm: Hà Giang 312,78 tấn; Cao Bằng 893,85 tấn; Sơn La 59,805 tấn).

Theo Tổng cục DTNN, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực khẩn trương thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương; đồng thời, ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh phối hợp với các Cục DTNN khu vực để thực hiện công tác giao, nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận.

Nhờ triển khai tốt công tác phối hợp giữa các bên, công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương luôn được các Cục DTNN khu vực thực hiện kịp thời, bảo đảm an toàn, chất lượng theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương.