Tổng cục Hải quan ban hành tiêu chí lựa chọn chuyên gia ngành Hải quan

PV.

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 934/QĐ-TCHQ về tiêu chí lựa chọn chuyên gia ngành Hải quan, quan gồm các nội dung: Có đạo đức tốt, nắm vững đường lối của Đảng, Nhà nước, nguyên tắc, chế độ hoạt động của ngành Hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, đội ngũ chuyên gia ngành Hải quan phải thông thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) hoặc các ngoại ngữ thông dụng; Thông thạo nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực dự kiến làm chuyên gia; có khả năng tập hợp kiến thức chuyên môn tự nghiên cứu, tiếp thu tốt những nội dung mới và tổ chức triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia ngành Hải quan là cán bộ nghiệp vụ nổi trội về năng lực chuyên môn, có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu thuộc một trong các lĩnh vực dự kiến cử chuyên gia; có khả năng nghiên cứu, vận dụng điều kiện thực tiễn để tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Tổng cục ở tầm chuyên gia.

Các công chức tham gia đội ngũ chuyên gia ngành Hải quan phải trong độ tuổi công tác, ưu tiên những người có học vị và đã từng học tập tại nước ngoài; được đạo tạo cơ bản về chuyên môn; có thời gian công tác trong lĩnh vực dự kiến để cử làm chuyên gia có thể đảm đương công việc tương đương với thời gian phải luân chuyển cán bộ.

Ngoài ra, cán bộ công chức phải có khả năng chủ trì, tổ chức xây dựng và thực hiện các công việc nghiệp vụ Hải quan trong lĩnh vực mình đảm nhiệm; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, khả năng thuyết trình trong các hội thảo trong nước và quốc tế;  có khả năng tham gia giảng dạy tại các lớp nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về những nội dung nghiệp vụ theo lĩnh vực dự kiến làm chuyên gia.