Tổng cục Hải quan quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2020


Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.

Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm 2020.
Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm 2020.

Trước nguy cơ nền kinh tế thế giới năm 2020 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn vẫn tiếp diễn, đặc biệt dịch bệnh diễn ra tại nhiều quốc gia và khu vực.

Tại Việt Nam, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: lộ trình cắt giảm thuế quan theo những cam kết Việt Nam đã tham gia; biến động của các mặt hàng có thuế suất cao như xăng dầu, ô tô; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp tục phức tạp đặc biệt nhiều ngành đang chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch Covid-19, doanh nghiệp trong nước đối mặt việc thiếu nguyên liệu sản xuất...

Tại Chỉ thị số 1040/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc; Trong đó, yêu cầu Cục Thuế xuất nhập khẩu đề xuất giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) tới từng đơn vị; theo dõi tình hình thu NSNN; đánh giá tác động ảnh hưởng tới thu NSNN của việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các Hiệp định CPTPP, EVFTA; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN; chủ động theo dõi, đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 và các cam kết hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến thu NSNN đề xuất, báo cáo lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần rà soát, nắm chắc nguồn thu; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị; chủ động đánh giá tác động của các cam kết hội nhập quốc tế đến thu NSNN tại đơn vị mình. Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị cần nắm chắc nguồn thu nhất là tình hình XNK với Trung Quốc, bám sát tình hình hoạt động XNK của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quản lý, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động XNK với Trung Quốc, tình hình xuất khẩu hàng nông sản…, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị… để kịp thời có báo cáo, phản ánh phục vụ công tác điều hành NSNN…

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa; triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp về các chính sách mới, đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng thương mại, triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7 và chương trình doanh nghiệp nhờ thu,... tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp.

Các cán bộ công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan; Nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam năm 2020 từ 05 bậc đến 10 bậc, xác định đây là những nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, liên tục trong năm 2020.

Tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa... và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhất là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan...

Thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan thanh tra các cấp. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành hải quan.

Năm 2020, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) là 338.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với dự toán năm 2019. Dự toán 2020 được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP 6,8%; giá dầu thô 60USD/thùng; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7%, kim ngạch nhập khẩu tăng 9%; các Hiệp định thương mại tự do FTAs đang vào giai đoạn cắt giảm mạnh, một số FTA mới được ký kết và có hiệu lực trong năm 2020 với hầu hết nhiều dòng hàng có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%.