Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngay sau Hội nghị trực tuyến của ngành Tài chính về thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, sáng ngày 20/7, Tổng Cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013 qua mạng trực tuyến (63 điểm cầu). Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Cùng tham dự có Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Bùi Văn Nam, đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và lãnh đạo Cục Thuế địa phương tại các điểm cầu.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thu ngân sách nhà nước

Theo báo cáo, công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo sát sao, đồng thời toàn ngành Thuế đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ nên nhiệm vụ công tác thuế trong 6 tháng đầu năm đã đạt đạt được những kết quả quan trọng.

Để đảm bảo việc quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách ngành thuế đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đáng chú ý là việc tuyên truyền thực hiện  Nghị quyết số 02/NQ-CP, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng Internet, công tác kê khai, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012. Tổ chức nhiều “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” và “tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế  thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2012” để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và tăng cường đối thoại với người nộp thuế; Tăng cường công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, theo dõi kịp thời việc cấp mã số thuế, kê khai thuế, theo dõi biến động đối tượng nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, từ việc giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng đơn vị, rà soát, phân loại nợ kịp thời để đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế cho đến việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cưỡng chế nợ thuế cũng như nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành những cơ chế, chính sách để có cơ sở xử lý các khoản nợ thuế còn vướng mắc về chính sách. Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2013, ngành Thuế cũng đã quán triển khai kịp thời, nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các DN, cá nhân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích và phục hồi phát triển kinh tế.

Tập trung giải pháp chống thất thu NSNN

Đối với các giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2013, ngành Thuế đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm từ đó đưa ra 21 giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Một số giải pháp hết sức quan trọng nhằm xây dựng khung pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DN từ đó nâng cao nguồn thu bền vững và chống việc thất thu NSNN như: Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp với Bộ, với Ủy ban Nhân dân các địa phương về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ DN, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ, điều phối công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, các DN lớn tại các địa phương; Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, trong đó tập trung bám sát những DN nợ thuế lớn. Thực hiện phân loại chính xác, tổng hợp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ và tổ chức thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định về trình tự, thủ tục và linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; Tham mưu trình Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và Luật thuế TNDN; Đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án thuộc Chiến lược phát triển ngành Thuế giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Hoàn thành việc đánh giá giữa kỳ đối với kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm bớt chi phí cho người nộp thuế. Phấn đấu giảm 10-15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tránh tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những thành tích của toàn ngành Thuế đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong nhiệm vụ thu NSNN  6 tháng cuối năm 2013. Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của cả năm 2013, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không điều chỉnh tổng thế dự toán NSNN và bội chi NSNN vẫn giữ ở mức 4,8%, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng  thống nhất với 5 nhiệm vụ và 21 giải pháp mà Tổng Cục Thuế đã đưa ra, đồng thời Bộ trưởng nhấn mạnh:

Thứ nhất, toàn ngành Thuế xác định từ nay đến hết năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm nhất, ưu tiên nhất là thu NSNN. Bộ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ công chức ngành thuế từ trung ương đến địa phương phải tập trung quán triệt, triển khai ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị Sơ kết ngành Tài chính ngày 17/7/2013 vừa qua, quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để làm được điều này lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục làm việc với các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty lớn để rà soát, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu, đảm bảo: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Thứ hai, Đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế. Trong những năm qua mặc dù toàn ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng tình trạng thất thu thuế, nhất là ở các thành phố, đô thị lớn, khu vực DN ngoài quốc doanh, DN FDI vẫn diễn ra khá phổ biến. Thất thu NSNN vẫn còn khá lớn, do vậy, nếu làm tốt công tác này sẽ tăng thêm khoản thu đáng kể cho NSNN, đồng thời đảm bảo sự bình đẳng và minh bạch trong hoạt động sản xuất-kinh doanh. Vì vậy, đề nghị Tổng Cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế địa phương huy động các nguồn lực, tập trung đẩy nhanh, mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với một số lĩnh vực trọng điểm như chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng…

Thứ ba, về nợ đọng thuế, mặc dù có xu hướng giảm dần qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ nợ đọng thuế trên tổng thu NSNN hàng năm vẫn cao hơn 5% (mức tiêu chuẩn theo quy ước của IMF). Do vậy, đề nghị ngành Thuế tập trung theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN, tình hình nợ thuế của người nộp thuế để xác định chính xác tiền phạt chậm nộp của từng khoản nợ của người nộp thuế. Đẩy mạnh việc thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tăng cường biện pháp quản lý nợ đọng thuế.

Thứ tư, tổ chức đối thoại thường xuyên với người nộp thuế theo quy chế ban hành. Tổng Cục Thuế cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi họp báo, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các giải pháp của ngành thuế trong thời gian tới để tạo sự gần gũi, đồng thuận với báo chí. Đưa thông tin kịp thời và đúng mức, tránh tình trạng chưa nói đã làm hoặc nói mãi mà không làm.

Thứ năm, thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch của Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt. Đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng, theo hướng bên cạnh việc mở rộng về số lượng cần nâng cao về chất lượng; giảm tối đa các công việc mang tính chất thủ công, mở rộng việc nộp thuế qua ngân hàng thông qua việc gia tăng các ngân hàng thỏa thuận thu NSNN với cơ quan thuế và đa dạng các hình thức thu nộp; Thực hiện chữ ký số trên diện rộng đối với đề án kết nối thông tin 04 Ngành (thuế, hải quan, kho bạc, tài chính); Duy trì, củng cố và vận hành ổn định ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý thuế TNCN tại 63/63 Cục Thuế….

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa  thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành công vụ công chức, viên chức thuế nhất là những bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân và DN, xử lý nghiêm những trường hợp vụ việc tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người nộp thuế.

Thứ bảy, xây dựng đội ngũ ngành thuế trong sạch, vững mạnh, thực thi nhiệm vụ hiệu lực hiệu quả. Với lực lượng trên 4 vạn người thì đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Phân công phân cấp mạnh hơn cho Tổng cục, lãnh đạo tổng cục, đồng thời gắn việc phân quyền với  trách nhiệm cao hơn để  Tổng Cục thuế chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ tám, về khung dự toán 2014, trong quá trình xây dựng khung dự toán 2014, đề nghị các đơn vị phải tính toán cụ thể để dự toán được xây dựng sát với tình hình thực tế.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng ghi nhận kiến nghị của ngành Thuế, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan thuộc Bộ nghiên cứu đưa ra giải pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện để ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần Cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi thu NSNN năm 2013

Thay mặt ngành Thuế, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng đối với ngành Thuế, đồng thời quyết tâm thực hiện triệt để những nhóm giải pháp, biện pháp với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013.

Một số ý kiến của đại diện Cục Thuế địa phương

Ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng cục Thuế Hà Nội: Để triển khai tiếp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội chú trọng công tác tập trung tháo gỡ khó khăn và công tác tuyên truyền pháp luật thuế và giải quyết nợ đọng thuế, chủ yếu thông qua động viên thuyết phục. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc chia sẻ khó khăn giữa cơ quan thuế và DN, người dân cần được chú trọng; Tăng cường công tác kê khai qua mạng giảm thiểu chi phí không chính thức, giảm thời gian cho người nộp thuế và cán bộ thuế; tiếp tục phân loại, đôn đốc các khoản nợ đọng; tuyên truyền chính sách pháp luật mới về thuế như Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế TNDN, TNCN, GTGT…

Cục Thuế Hà Nội cũng kiến nghị công tác xây dựng dự toán: cần sớm triển khai các dự báo để sớm triển khai thực hiện theo các Luật quản lý thuế mới, có  rà soát tính toán đến  những ảnh hưởng khi thực hiện các Luật này  và trên cơ sở tình hình kinh tế thực tế mà giao nhiệm vụ  thu cho  năm 2014.

Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Tình hình kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức tăng trưởng hợp lý, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tập trung khai thác nguồn thu, yêu cầu các Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố chắt chiu, khai thác từng nguồn thu dù nhỏ, với tinh thần thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Tiếp tục đặt trọng tâm thanh tra, kiểm tra các DN trong năm 2013; kiểm tra theo chuyên đề đã được phê duyệt (đào tạo liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, kê khai các nhà thầu, hoạt động kê khai có thưởng, chuyển nhượng vốn, tài sản thương hiệu). Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kiến nghị với Bộ Kế hoạch & Đầu tư để chỉ đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư cung cấp  các số liệu cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ của mình…

Một vấn đề rất cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ, đó là TP. Hồ Chí Minh vẫn còn nguồn thu, vẫn còn khả năng thu nhưng do thiếu nhân sự làm ảnh hưởng đến việc tăng thu. Tổng thu trên địa bàn thành phố chiếm 1/3 doanh số, nhưng nhân sự chỉ bằng 1/10 nhân sự cả nước. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị  Bộ Tài chính, Tổn cục Thuế có cơ chế bổ sung thêm nhân sự để TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của mình.