Tổng cục Thuế giám sát chặt quy trình hoàn thuế mới

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Việc Bộ Tài chính ban hành Công văn 3357/BTC-TCT được dư luận đánh giá là một động thái tích cực, nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp trong việc hoàn thuế, Tổng cục Thuế mới đây đã có chỉ đạo (Văn bản số 1030/TCT-KK) về thực hiện giám sát hoàn thuế GTGT, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Giám sát ở cấp tổng cục

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải chịu trách nhiệm về quyết định hoàn thuế và tổ chức thực hiện việc giải quyết hoàn thuế theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền quy định (tại Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013), cũng như việc rà soát các trường hợp thường xuyên phát sinh hoàn thuế và phân cấp cục thuế trực tiếp quản lý thuế (theo hướng dẫn tại Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015).

Các cục thuế phải thực hiện cập nhật đầy đủ tờ khai thuế, hồ sơ đề nghị hoàn thuế và các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế (Phiếu đề xuất hoàn thuế, biên bản kiểm tra (đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế), văn bản thẩm định hồ sơ đề nghị hoàn thuế), dự thảo quyết định hoàn thuế vào Hệ thống quản lý thuế của ngành Thuế (TMS, TTR), gửi danh sách đề nghị phê duyệt quyết định hoàn thuế về Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tửHoanthueTCT@gdt.gov.vn).

Tổng cục Thuế cũng lưu ý việc tăng cường giám sát mà không ảnh hưởng, làm tăng thêm thời gian làm thủ tục của doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp kết quả giám sát của Tổng cục Thuế xác định không đủ điều kiện ban hành quyết định hoàn thuế thì các cục thuế thực hiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định để Tổng cục tiếp tục giám sát.

Tổng cục Thuế cũng nêu rõ các trường hợp phải giám sát cũng như giám sát lại. Trong đó: kể từ ngày 14/3/2016 nếu Tổng cục Thuế chưa trả kết quả giám sát thì sẽ tiếp tục thực hiện giám sát và gửi thông báo kết quả giám sát theo đúng quy định pháp luật. Các cục thuế phải thực hiện đúng quy định của hướng dẫn tại Công văn 3357 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Tổng cục Thuế đã trả kết quả giám sát, các cục thuế thực hiện chi hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế, bao gồm các hồ sơ đã có kết quả giám sát là: “thuộc trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế”, “không thuộc trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế”, “không đủ thông tin chính xác trường hợp ưu tiên chi hoàn thuế”.

Cục thuế chịu trách nhiệm về đối tượng và số tiền hoàn

Trong hướng dẫn mới thực hiện Công văn số 3357/BTC-TCT, Tổng cục Thuế chỉ thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Các cục thuế chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng được hoàn thuế, trường hợp được hoàn thuế, số tiền được hoàn thuế, số liệu kèm theo hồ sơ đề nghị của người nộp thuế.

Hồ sơ đủ điều kiện giám sát hoàn gồm 6 tiêu chí, gồm: Tờ khai thuế GTGT của kỳ hoàn thuế được lập đúng với từng trường hợp khai thuế theo quy định (tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, Công văn số 4943/TCT-KK, các hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế và đã được cập nhật vào hệ thống TMS).

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN đảm bảo đầy đủ theo mẫu quy định tại Thông tư 156, có số thuế đề nghị hoàn đúng với số thuế đề nghị hoàn trên tờ khai của kỳ hoàn tương ứng và được cập nhật vào hệ thống TMS.

Phiếu đề xuất hoàn thuế theo quy định pháp luật; Bản scan phiếu thẩm định hồ sơ hoàn thuế; Bản scan dự thảo quyết định hoàn thuế/quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN theo đúng mẫu quy định; Biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế.

Lưu hành, theo dõi kết quả giám sát hoàn thuế

Trường hợp thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT của Tổng cục Thuế có kết quả là hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế, bộ phận giải quyết hồ sơ hoàn thuế có trách nhiệm in thông báo kết quả giám sát hoàn thuế của Tổng cục Thuế từ địa chỉ thư điện tử

HoanthueTCT@gdt.gov.vn. Kết quả giám sát kèm theo toàn bộ hồ sơ sẽ được trình lãnh đạo cục thuế ký duyệt quyết định hoàn thuế. Cục thuế thực hiện theo dõi thông báo kết quả giám sát hoàn thuế của Tổng cục Thuế gửi qua đường bưu chính để đối chiếu, lưu hồ sơ.

Tổng cục Thuế cũng thông báo sẽ thực hiện việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cục thuế nhập các thông tin yêu cầu giám sát vào hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành và triển khai việc sử dụng chữ ký số để cục thuế, Tổng cục Thuế thực hiện nhận, gửi hồ sơ trong quá trình thực hiện giám sát hoàn thuế. Việc nâng cấp các ứng dụng làm tăng tính hiện đại hóa của quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp./.