Tổng cục Thuế tập huấn hướng dẫn về Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử

Việt Dũng

Ngày 23/11, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn về Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập huấn được triển khai trực tuyến nối điểm cầu Tổng cục Thuế đến 63 điểm cầu tại các Cục Thuế trên cả nước.
Hội nghị tập huấn được triển khai trực tuyến nối điểm cầu Tổng cục Thuế đến 63 điểm cầu tại các Cục Thuế trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, Hội nghị tập huấn được triển khai trực tuyến nối điểm cầu Tổng cục Thuế đến 63 điểm cầu tại các Cục Thuế trên cả nước. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác quản lý nhà nước về TMĐT. 

Ông Đặng Ngọc Minh chia sẻ, ngày 30/10/2022 vừa qua Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại khoản 7, Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có quy định các Sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp thông tin định kỳ hàng quý qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế. Trách nhiệm kê khai bắt đầu từ kỳ cung cấp thông tin của quý IV/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023.

Thực hiện quy định của Chính phủ, Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin từ các Sàn giao dịch TMĐT. Tổng cục Thuế sẽ tiến hành chia sẻ dữ liệu về các Sàn giao dịch TMĐT trên toàn quốc đến các Cục Thuế. Qua Cổng dữ liệu của Tổng cục Thuế, các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT chỉ cần cung cấp thông tin theo mẫu biểu quy định mà không phải cung cấp thông tin cho từng cơ quan thuế theo các cách thức thủ công như trước đây.

Ông Đặng Ngọc Minh khẳng định, trong quá trình xây dựng hệ thống, Tổng cục Thuế đã thông qua Hiệp hội TMĐT để lấy ý kiến tham gia của các Sàn, mời đại diện các Sàn tham gia kiểm thử hệ thống. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để tiếp nhận dữ liệu từ các Sàn giao dịch TMĐT sẽ chính thức hoạt động từ tháng 12/2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự tại 64 điểm cầu đã được nghe đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân đã trao đổi về quy định việc các Sàn phải cung cấp thông tin của thương nhân và cá nhân quy định; các quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan tại Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT không cung cấp thông tin theo quy định.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện quy định Sàn TMĐT phải cung cấp thông tin của thương nhân và cá nhân. Theo đó, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023, các Sàn TMĐT phải cung cấp thông tin của quý IV/2022; Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau; Trường hợp ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, lễ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn cung cấp thông tin là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, lễ đó.

Về nội dung các Sàn cần phải cung cấp thông tin, chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên Sàn TMĐT bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Riêng đối với Sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của Sàn TMĐT.

Đối với trường hợp Sàn giao dịch TMĐT không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại Sàn giao dịch TMĐT.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin tiếp theo, các Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân bổ sung để Sàn giao dịch TMĐT cập nhật thông tin chung theo đúng quy định.

Về hình thức cung cấp thông tin, việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại Phụ lục Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã hướng dẫn các Cục Thuế cách thức kê khai Tờ khai 01/CCTT-TMĐT trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT; cách thức sử dụng ứng dụng “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”; cách thức sử dụng ứng dụng cho người nộp thuế và công chức thuế; hướng dẫn khai thác dữ liệu báo cáo như cách thức khai thác và sử dụng dữ liệu TMĐT theo Sàn, theo nhà cung cấp…

 

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu các Cục Thuế cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ; chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI, Hiệp hội TMĐT Việt Nam để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về cung cấp thông tin TMĐT đến toàn bộ người nộp thuế, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT trên địa bàn để đảm bảo các Sàn thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền và có hình thức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp, kịp thời qua Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế. Trên cơ sở danh sách các website TMĐT đã được cập nhập trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT, Cục Thuế thực hiện rà soát để xác định các website là Sàn giao dịch TMĐT để thực hiện đôn đốc, nhắc việc cung cấp thông tin đúng hạn theo quy định; xử lý vi phạm đối với trường hợp chậm cung cấp thông tin theo quy định.

Xem thêm