Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2021 giảm hơn 6%

Theo Vũ Nguyệt/Báo Tây Ninh

Do chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19, hoạt động thương mại, dịch vụ thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2021 ước đạt 54.745 tỷ đồng, giảm 6,37% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2021 giảm hơn 6%. Ảnh minh họa
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2021 giảm hơn 6%. Ảnh minh họa

Trong tháng 9, dịch COVID-19 bước đầu được kiểm soát ở một số địa phương, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ được phép hoạt động trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 43.929 tỷ đồng, giảm 5,01% so cùng kỳ; doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống đạt 6.172 tỷ đồng, giảm 8,68%; doanh thu du lịch, lữ hành do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 9 tháng chỉ đạt 2,9 tỷ đồng, giảm 58,69%; doanh thu các dịch vụ khác đạt 4,641 tỷ đồng, giảm 10,98%  so cùng kỳ năm 2020.

Để khôi phục sản xuất, các hoạt động thương mại, dịch vụ, từ đầu tháng 9, Tây Ninh đã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với nguy cơ cấp độ dịch, đồng thời ban hành phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh áp dụng trong phạm vi các vùng theo cấp độ dịch bệnh, các lĩnh vực kinh tế xã hội bắt đầu khôi phục.

Để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Sở Công Thương Tây Ninh đã có các chỉ đạo các địa phương rà soát, tuân thủ và thực hiện thống nhất, xuyên suốt theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ không đặt ra bất kỳ điều kiện nào của riêng mình làm cản trở lưu thông vật tư, hàng hóa, nguyên liệu sản xuất và các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Trong tháng 9/2021 các hoạt động thương mại, dịch vụ dần khởi sắc. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 3,7 tỷ đồng, tăng 48,15%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác đạt trên 692 tỷ đồng, tăng 43,53% so tháng trước.