Tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn nộp khoảng 3.745 tỷ đồng

PV.

(Tài chính) Theo Thông tư 175/2012/TT - BTC hướng dẫn doanh nghiệp gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 6/2012 được gia hạn thêm 3 tháng, số thuế được gia hạn nộp từ tháng 6/2012 đến tháng 4/2013 ước khoảng 3.745 tỷ đồng.

Việc gia hạn nộp thuế GTGT thêm 3 tháng sẽ giúp nhiều DN có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh
Việc gia hạn nộp thuế GTGT thêm 3 tháng sẽ giúp nhiều DN có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh

Thông tư 175/2012/TT - BTC được ban hành theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC, cụ thể hóa Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế VAT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, số thuế được gia hạn nộp từ tháng 6/2012 đến tháng 4/2013  ước khoảng 3.745 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ được gia hạn nộp thuế bao gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty.

- Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động (gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động). Thời hạn nộp thuế VAT tháng 6/2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013.