TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp thành lập mới vốn tăng hơn 39%

Theo Diệu Thiện/baokiemtoannhanuoc.vn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, TP. Hồ Chí Minh có 18.441 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 310.988 tỷ đồng, tăng 3,8% về số lượng và tăng 39,2% về vốn đăng ký.

Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tại TP. Hồ Chí Minh tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Ảnh minh họa: doanhnhansaigon.vn
Trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tại TP. Hồ Chí Minh tăng cả về số lượng và vốn đăng ký. Ảnh minh họa: doanhnhansaigon.vn

Thông tin trên được đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2021 của Cục Thống kê Thành phố.

Báo cáo cho thấy, xét theo ngành, khu vực dịch vụ có số lượng DN thành lập mới cao nhất, lên đến 13.513 doanh nghiệp (chiếm 73,2%) và số vốn đăng ký đạt 197.764 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Cũng theo Báo cáo, dù bị tác động nặng bởi dịch Covid-19 nhưng tình hình kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 5,46%, trong đó, một số nhóm, lĩnh vực tăng khá khả quan.

Cụ thể, khu vực dịch vụ có mức tăng đến 5,86% (trong khi cùng kỳ năm trước tăng 0,67%). Trong đó, 3 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng lớn gồm: thương nghiệp tăng 6,01%; vận tải kho bãi tăng 5,73%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp, mặc dù chỉ đóng góp 0,8% vào mức tăng trưởng chung của kinh tế Thành phố, nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng 4,16%, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, hoạt động thương mại, bán lẻ cũng có sự tăng trưởng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn toàn Thành phố ước đạt 541.685 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng ngành xây dựng tăng trưởng chỉ 0,98%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1,17%), do các dự án thi công bị gián đoạn, nguồn cung sản phẩm nhà ở hạn chế và giá vật liệu xây dựng tăng./.