TP. Hồ Chí Minh: Gần 3.000 DN bị thanh tra, kiểm tra

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trong 3 tháng đầu năm 2014, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.899 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 1.072 tỷ đồng, tăng gần 44% so cùng kỳ năm 2013, giảm lỗ là 1.588 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 70 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Nguồn: baohaiquan.vn
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Nguồn: baohaiquan.vn
Cụ thể, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế đối với 28.797 hồ sơ kê khai thuế, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế kê khai bổ sung và ấn định được 79 tỷ đồng, tăng gần 300% so với cùng kì năm 2013. Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở đối với 2.577 lượt doanh nghiệp, đạt 16% so với kế hoạch năm 2014, tăng 20% so với năm trước. Số thuế truy thu và phạt đạt 535 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 58 tỷ, giảm lỗ 1.216 tỷ đồng. 

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung thanh tra các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp có số thuế phát sinh lớn và theo các chuyên đề đã lập kế hoạch. Theo đó, đã thực hiện thanh tra đối với 322 hồ sơ, đạt gần 20% kế hoạch, bằng 103% so với cùng kỳ 2013, truy thu và phạt 458 tỷ đồng, giảm khấu trừ 12 tỷ đồng, giảm lỗ 372 tỷ đồng.

Điển hình trong quý I, Cục Thuế Thành phố đã thực hiện thanh tra Công ty cổ phần y khoa Hoàn Mỹ và Công ty Phở 24 về việc chuyển nhượng cổ phần của cá nhân. Kết quả, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã truy thu thuế thu nhập cá nhân và phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ 114 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế là 104 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần thương mại nhà hàng Nam An và thuế thu nhập cá nhân của 6 thành viên khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty Phở 24 với tổng số tiền là 18 tỷ đồng.