TP. Hồ Chí Minh sẽ cho doanh nghiệp vay ưu đãi trên 25.000 tỉ đồng

Theo thesaigontimes.vn

(Tài chính) Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2014, các ngân hàng sẽ tiếp tục cho doanh nghiệp, hộ gia đình vay ưu đãi lãi suất với số tiền dự kiến giải ngân là 25.000-30.000 tỉ đồng, gấp đôi năm 2013.

TP. Hồ Chí Minh sẽ cho doanh nghiệp vay ưu đãi trên 25.000 tỉ đồng
Các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục cho doanh nghiệp, hộ gia đình vay ưu đãi lãi suất trong năm 2014. Nguồn: internet

Ông Minh cho biết thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan này, cùng với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh sẽ liên kết với 24 quận, huyện trên địa bàn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay vốn ưu đãi.

Theo ông Minh, trong năm 2013, các ngân hàng đã giải ngân cho doanh nghiệp trên địa bàn với khoảng 13.500 tỉ đồng. Lãi suất ưu đãi giảm dần theo các kỳ công bố của Ngân hàng Nhà nước. Cho đến quí 4-2013, lãi suất cho vay ưu đãi chỉ còn từ 8-8,5%/năm đối với khoản vay ngắn hạn, và dưới 10% đối với khoản vay trung, dài hạn.

Điểm khác biệt trong năm nay, theo ông Minh là chương trình không chỉ cho vay các lĩnh vực ưu tiên, mà sẽ mở rộng cho vay tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh sẽ yêu cầu các ngân hàng chú trọng cho vay thêm các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao.

Các điều kiện cho vay sẽ vẫn theo quy định tại các ngân hàng. Tuy nhiên, ông Minh cũng khuyến khích các ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thế chấp bằng khoản phải thu, thay vì phải có tài sản thế chấp.

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 tại TP. Hồ Chí Minh là 12-14% so với cuối năm 2013. Ông Minh cho rằng đây là chỉ tiêu khá cao, vì cho đến hết năm 2013 tín dụng của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng chưa đến 9% so với cuối năm 2012. Vì vậy, TP. Hồ Chí Minh cũng đang cố gắng đưa ra các phương án từ sớm nhằm đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng trong năm nay, trong đó có cho vay gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng, cho vay thông qua chương trình kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, cho vay bình ổn giá….