Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài “hút khách”

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tính từ đầu năm đến ngày 24/11, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 228,8 nghìn tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài “hút khách”
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công các phiên đấu thầu trái phiếu, với kết quả huy động đạt 7.386  tỷ đồng.

Trong đó, kỳ hạn 3 năm đạt 1.460  tỷ đồng; kỳ hạn 5 năm đạt 3.300 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm đạt 2.416 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm đạt 210 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu đều tăng theo qua từng phiên, cụ thể, đối với kỳ hạn 5 năm là 5,01% - 5,04% - 5,1%/năm; kỳ hạn 10 năm là 6,3% - 6,34% - 6,4%/năm; kỳ hạn 15 năm là 7,05%/năm.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến 24/11, tổng số huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 228,8 nghìn tỷ đồng, đạt 76,9% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển năm 2014.

Về phát hành trái phiếu quốc tế, trong tháng 11, Bộ Tài chính đã phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ USD, lãi suất phát hành thấp (4,8%/năm so với mức lãi suất dự kiến ban đầu khi chào bán là 5,125%/năm), tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm).

Đồng thời hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD; góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Với kết quả đạt được, có thể thấy trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm các nhà đầu tư trên thị trường trong và ngoài nước.

Theo Bộ Tài chính, điều này đã góp phần đảm bảo nhiệm vụ huy động vốn để một mặt bù đắp bội chi NSNN cho đầu tư phát triển; một mặt góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.