Trái phiếu doanh nghiệp: Kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp

Thiết kế: Gia Hân

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2019 đến nay đã tăng trưởng nhanh, đang ngày càng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của các doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp: Kênh huy động vốn quan trọng của các doanh nghiệp - Ảnh 1