Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

PV.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hà Nội lũy kế đến ngày 15/5/2020 đạt 7.476 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất, thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hà Nội lũy kế đến ngày 15/5/2020 đạt 7.476 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán.
Tổng thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP. Hà Nội lũy kế đến ngày 15/5/2020 đạt 7.476 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán.

Theo Cục Hải quan TP. Hà Nội, kết quả thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2020 của đơn vị đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do tác động của nhiều yếu tố, nhưng phần lớn là từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, kéo theo biến động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Phân tích về tình hình thu ngân sách những tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan Hà Nội cho biết, thu ngân sách của 10 doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội giảm 6,67% so với cùng kỳ năm 2019. Thêm vào đó, mức thu ngân sách giảm là do một số dự án lớn làm thủ tục tại đơn vị đã kết thúc; do tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nên nhiều doanh nghiệp giảm nhập khẩu mặt hàng rượu bia.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất, Cục Hải quan TP. Hà Nội tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia đường hàng không và Hệ thống quản lý, giám sát tự động tại Nội Bài.

Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội cũng gặp không ít khó khăn khi phải đối diện với sự biến động của các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Tính riêng 4 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có 26 doanh nghiệp nộp ngân sách năm 2019 đạt trên 5 tỷ đồng, trong số đó có 10 doanh nghiệp không phát sinh thủ tục hải quan trên phạm vi cả nước.

Hay tại địa bàn Vĩnh Phúc, có 15 doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng, trong số này có đến 7 doanh nghiệp không phát sinh thủ tục trên phạm vi cả nước…

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 ở mức cao nhất, Cục Hải quan TP. Hà Nội tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia đường hàng không và Hệ thống quản lý, giám sát tự động tại Nội Bài.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và hướng dẫn các doanh nghiệp, dự án mới trên địa bàn về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.