Triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Theo chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kế hoạch nhằm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, các bộ ngành liên quan sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp, thi hành án, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu pháp luật và cho nhân dân; biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác tư pháp, cơ quan thi hành án và các cơ quan bổ trợ tư pháp.

Đồng thời, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự như Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản; Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp; Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng...

Rà soát bị can đang bị tạm giam

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát tiến hành rà soát những bị can đang bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 nhưng đến ngày 1/7/2016 không được tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới hoặc thời hạn tạm giam vượt quá thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới để hủy bỏ biện pháp tạm giam đang bị áp dụng hoặc thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự mới.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 được ban hành ngày 27/11/2015 gồm 9 Phần, 36 Chương, 510 Điều với nhiều quy định mới về cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng hình sự; bào chữa, bảo về quyền và nghĩa vụ của bị hại, đương sự; biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;... Bộ luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.