Trình Quốc hội chuyển nguồn hơn 5.000 tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục phòng, chống dịch

Việt Hoàng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều ngày 7/1, Quốc hội xem xét đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 và đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết của Quốc hội việc chuyển tiếp một số chính sách theo Nghị quyết số 30/2021/QH15. Trong đó, Trình Quốc hội chuyển nguồn hơn 5.000 tỷ đồng cho 24 địa phương tiếp tục công tác phòng, chống dịch.

Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.
Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Tại phiên họp, xem xét việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, sau khi xem xét hồ sơ tài liệu và xét thấy đủ điều kiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung một số nội dung vào Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, đưa vào nghị quyết của Quốc hội việc chuyển tiếp một số chính sách theo Nghị quyết số 30/2021/QH15. Trong đó, Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

Quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. 

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. 
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30/2021/QH15, Chính phủ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư dự toán, không thuộc các trường hợp đương nhiên được chuyển nguồn theo quy định của Luật NSNN và địa phương có nhu cầu tiếp tục sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 24/54 địa phương và căn cứ quy định của Luật NSNN, Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn số kinh phí 5.016,7 tỷ đồng ngân sách địa phương được bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, số kinh phí trên sẽ được 24 địa phương tiếp tục chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022 theo đúng quy định, không sử dụng cho mục đích khác.

Trình bày Báo cáo thẩm tra việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, theo quy định tại khoản 3 của Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/07/2021, Quốc hội đã ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022.

Đến nay, ngày 07/01/2023, đã hết thời hạn Quốc hội cho phép ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Do vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra.

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, đối với 24 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 là 5.016,674 tỷ đồng đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho năm 2022.

Qua thảo luận, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, việc bố trí nguồn cho công tác phòng, chống dịch năm 2022 là cần thiết, do đó nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ NSNN năm 2022.

Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách Trung ương thực hiện nhiệm vụ này.

Để bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, phù hợp với thực tiễn Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Quốc hội cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 và bổ sung nội dung này vào Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

 

Ngay sau Phiên họp tại Hội trường, cuối chiều ngày 07/1, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Tại các Tổ, đa số các đại biểu nhất trí với việc bố trí nguồn cho công tác phòng, chống dịch năm 2022 là cần thiết, do đó nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ NSNN năm 2022. Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, các đại biểu Quốc hội đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này.