Trường hợp nhà đầu tư ngoại không được cấp và được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán?

PV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) hiện lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong dự thảo này, có quy định rõ về các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không được cấp hoặc được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Dự thảo Thông tư, nhà đầu tư nước ngoài không được xem xét cấp mã số giao dịch chứng khoán trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong  nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp  luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt  hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không  thực hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó;

Thứ hai, bị hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán trong thời hạn 02 năm tính tới  thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, trừ trường hợp nhà  đầu tư nước ngoài đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán theo quy định tại  điểm c khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

Đối với các trường hợp nhà đầu tư ngoại được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán, Dự thảo Thông tư nêu rõ công ty chứng khoán nước ngoài được cấp 02 mã số giao dịch chứng khoán (gồm 01 mã số cho tài khoản tự doanh và 01 mã số cho tài khoản môi giới của công ty).

Trong khi đó, Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ (MIMF); tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ được đăng ký nhiều mã số giao dịch chứng  khoán theo nguyên tắc sau: Mỗi danh mục đầu tư của tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài  hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ mà lưu ký tại một ngân hàng lưu ký  thì được đăng ký 01 mã số giao dịch chứng khoán; Mỗi danh mục đầu tư của quỹ MIMF quản lý bởi một công ty quản lý quỹ thì được đăng ký một mã số giao dịch chứng khoán; danh mục đầu tư do  quỹ tự quản lý cũng được cấp 01 mã số giao dịch chứng khoán riêng...

Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), lũy kế tính đến 31/8/2020, đã 34.807 nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Trong đó, riêng tháng 8, đã có 296 nhà đầu tư nước ngoài gồm 16 tổ chức và 280 cá nhân được cấp mã số giao dịch chứng khoán, tăng 80 mã số giao dịch so với tháng trước. 

Trong tháng 8, VSD chấp thuận thay đổi thông tin cho 28 nhà đầu tư nước ngoài gồm 8 tổ chức và 20 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Dự báo, trong thời gian tới, nếu triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam càng hiện hữu thì số lượng nhà đầu tư nước ngoài đăng kí giao dịch sẽ tăng mạnh.