Từ 14h ngày 28/8: Giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tại thông báo mới nhất về điều hành kinh doanh xăng của Liên Bộ Tài chính - Công Thương Bộ từ 14h ngày 28/7, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ đối với nhiều mặt hàng xăng dầu. Bên cạnh đó, ngừng sử dụng hoặc giảm sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) đối với từng mặt hàng xăng dầu.

Giải thích lý do điều hành mới của mình, Liên Bộ Tài chính-Công Thương cho biết hiện giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 18/7/2014 đã có xu hướng giảm. Căn cứ nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu đang ở mức như sau:

Đơn vị tính: VND/lít,kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.640

25.915

- 275

2. Dầu điêzen 0,05S

22.680

22.334

+ 346

3. Dầu hỏa

22.810

22.464

+ 346

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.510

18.536

- 26

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trong bối cảnh giá xăng thế giới có xu hướng giảm nhưng diễn biến phức tạp; bình quân 30 ngày giá xăng vẫn ở mức cao, để đảm bảo nguyên tắc cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; đồng thời để góp phần bình ổn giá, việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng và điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.

Đối với mặt hàng xăng: Giá bán hiện hành (sau khi đã sử dụng Quỹ BOG 670 đồng/lít) cao hơn giá cơ sở theo quy định (tham chiếu giá bán lẻ hiện hành của Petrolimex thì mức chênh lệch là 395 đồng/lít). Để góp phần bình ổn giá, các doanh nghiệp vẫn được sử dụng Quỹ BOG 600 đồng/lít (giảm sử dụng Quỹ BOG 70 đồng/lít); đồng thời yêu cầu giảm giá bán xăng trong nước phù hợp với quy định.

Đối với mặt hàng Dầu điêzen 0,05S và dầu hỏa: Giảm giá bán tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; giá bán sau khi điều chỉnh không cao hơn giá cơ sở theo quy định (trong đó giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S: 22.334 đồng/lít; dầu hỏa: 22.464 đồng/lít).

Đối với mặt hàng Dầu madút: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán dầu madút trong nước như hiện hành; đồng thời ngừng sử dụng Quỹ BOG (giảm từ 300 đồng/kg như hiện hành xuống còn 0 đồng/kg);

Bộ Tài chính cho biết, nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng là -325 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S là -346 đồng/lít; dầu hỏa: -346 đồng/lít).

Việc thay đổi mức sử dụng Quỹ BOG: Áp dụng từ  14 giờ 00 ngày 28/7/2014; Đối với điều chỉnh giảm giá bán: Do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 28/7/2014.