Từ chối đề nghị gia hạn nộp thuế của một công ty

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Trả lời Công ty cổ phần Tứ Đỉnh về việc hoãn nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định hiện hành, trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế (hoãn nộp thuế), do đó cần thực hiện theo đúng quy định.

Từ chối đề nghị gia hạn nộp thuế của một công ty
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, về việc xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế, căn cứ quy định tại điểm c.3 Khoản 1 Điều 20 và điểm b Khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC, trường hợp của Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu nhưng lại thực hiện xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế thì công ty phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định (áp dụng cho cả trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng) và phải tính, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực xuất khẩu sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm).

Trường hợp việc xuất khẩu ngoài thời hạn quy định là do phía khách hàng nước ngoài thì không tính và không phải nộp tiền chậm nộp thuế.

Bên cạnh đó, việc gia hạn nộp thuế (hoãn nộp thuế) thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Theo đó, việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo một trong các trường hợp sau:

“Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh;

Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước;

Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, với thực trạng hình hình kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung trong mấy năm gần đây, khó khăn của công ty cũng là khó khăn chung của nhiều ngành nghề khác, không phải là khó khăn đặc biệt. Vì vậy, trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế (hoãn nộp thuế). Do đó, công ty cần thực hiện theo đúng quy định.

Được biết, để được hưởng thời hạn nộp thuế 275 ngày, doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Trong đó có một số điều kiện:

Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 02 năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 02 năm đó được cơ quan hải quan xác định là:

Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại;

Không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;

Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán trong 02 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;

Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.