Từ ngày 1/7/2018, mức lương của sĩ quan quân đội có nhiều thay đổi

PV. (Tổng hợp)

Thông tư 88/2018/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được ban hành ngày 28/6/2018.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, căn cứ mức lương cơ sở mới là 1.390.000 đồng thì lương cấp bậc quân hàm sĩ quan được áp dụng từ ngày 01/7/2018 như sau:

Đại tướng: 14.456.000 đồng (tăng 936.000 đồng);

Thượng tướng: 13.622.000 đồng (tăng 882.000 đồng);

Trung tướng: 12.788.000 đồng (tăng 828.000 đồng);

Thiếu tướng: 11.954.000 đồng (tăng 774.000 đồng);

Đại tá: 11.120.000 đồng (tăng 720.000 đồng);

Thượng tá: 10.147.000 đồng (tăng 657.000 đồng);

Trung tá: 9.174.000 đồng (tăng 594.000 đồng);

Thiếu tá: 8.340.000 đồng (tăng 540.000 đồng);

Đại úy: 7.506.000 đồng (tăng 486.000 đồng);

Thượng úy: 6.950.000 đồng (tăng 450.000 đồng);

Trung úy: 6.394.000 đồng (tăng 414.000 đồng);

Thiếu úy: 5.838.000 đồng (tăng 378.000 đồng).

Thông tư 88/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 12/8/2018 và thay thế Thông tư 145/2017/TT-BQP ngày 15/6/2017.