Từ ngày 24/5, sẽ áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 3% đối với mặt hàng Hydro peroxit

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 9/4/2013 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, Thông tư quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure, dạng lỏng thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

28.47

Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure.

 

2847.00.10

- Dạng lỏng

3

2847.00.90

- Loại khác

0


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2013.