Tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán ngày 10/6/2015

pv.

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD, giá dầu thế giới và chỉ số chứng khoán so sánh trong 2 ngày liền kề 9/6 và 10/6/2015 như sau.

Mặt hàng

(USD - Dầu thô-chứng khoán)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

09/06/2015

10/06/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1 USD = 21.673 VND

1 USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.770 VND

Giá bán: 1 USD = 21.840 VND

Giá mua: 1 USD = 21.780 VND

Giá bán: 1 USD = 21.840 VND

- Dầu thô Thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

58.44

60.94

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

62.98

65.45

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

49.000

50.700

- Chứng khoán: (chỉ số thay đổi theo thời gian)+ HNX Index:

88điểm, tăng 0.15 điểm (tương đương 0.17%

87.05 điểm, giảm 0.8 điểm (tương đương 0.91%)

+ VN Index:

581.74 điểm, tăng 1.91 điểm (tương đương 0.33%)

574.47 điểm, giảm 5.36 điểm (tương đương 0.92%)