Tỷ giá USD và giá dầu thế giới ngày 13/8

Theo mof.gov.vn

Theo tổng hợp của Văn phòng Bộ Tài chính, diễn biến tỷ giá USD và giá dầu thế giới so sánh trong 2 ngày liền kề 12/8 và 13/8/2015 như sau:

Mặt hàng

(USD - Dầu thô)

Tỷ giá so sánh (trong 2 ngày liền kề)

12/8/2015

13/8/2015

- Đồng USD so với VND:

(giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

1USD = 21.673 VND

1USD = 21.673 VND

- Đồng USD so với VND: (giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ. Nguồn: Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Giá mua: 1 USD = 21.795 VND

Giá bán: 1 USD = 21.855 VND

Giá mua: 1 USD = 22.000 VND

Giá bán: 1 USD = 22.070 VND

- Dầu thô Thế giới tính đến 11giờ30’:

(nguồn: Website Bloomberg.com)

+ Crude Oil (WTI) (USD/bbl)

43.00

43.30

+ Crude Oil (Brent) (USD/bbl)

48.83

49.75

+ TOCOM Crude Oil (JPY/kl)

39.790

40.250