UPCoM đón thêm 2 doanh nghiệp từ HOSE và HNX

PV.

Ngày 24/4/2019, 8 triệu cổ phiếu của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông và hơn 1,75 triệu cổ phiếu CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM. Đây là 2 doanh nghiệp hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE (CMT) và hủy niêm yết bắt buộc tại HNX (SDE).

CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà tiền thân là Trung tâm Thí nghiệm điện – Tổng công ty Sông Đà.
CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà tiền thân là Trung tâm Thí nghiệm điện – Tổng công ty Sông Đà.

Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được thành lập năm 2003 trên cơ sở kế thừa và tái cấu trúc Công ty TNHH Kỹ nghệ và thương mại Toàn Cầu với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, tổng thầu xây dựng, lập tổng dự toán, quyết toán, quản lý dự án, cung cấp và lắp đặt thiết bị và các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi…

Công ty là đại diện phân phối của các nhà cung cấp có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Rad Data Communication, Radvision, Radware, Rittech, Patton Electronics, MRV, Optibase, Tadiran Telecom, Zhone.

Cổ phiếu CMT của công ty được giao dịch trên HOSE từ tháng 3/2010 và công ty đã tự nguyện hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE từ ngày 18/04/2019 để đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà

Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà tiền thân là Trung tâm Thí nghiệm điện – Tổng công ty Sông Đà, thành lập năm 2007 trên cơ sở góp vốn của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phàn Sông Đà 11. Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, xây lắp các công trình điện và lắp ráp, kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà đã niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2010 và đã bị hủy niêm yết vào ngày 19/4/2019 do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp (2015, 2016 và 2017) và lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2017, thuộc diện bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.