Chứng khoán Phương Đông chuyển từ sàn niêm yết HNX sang UPCoM

Minh Khôi

Ngày 17/4/2019, 24 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Phương Đông chính thức được giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 240 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Phương Đông đã niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2010.
CTCP Chứng khoán Phương Đông đã niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2010.

CTCP Chứng khoán Phương Đông được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu là 60 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.

Năm 2007, công ty chính thức được công nhận là thành viên chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

CTCP Chứng khoán Phương Đông đã niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2010 và đã bị hủy niêm yết vào ngày 10/4/2019 do lợi nhuận sau thuế bị âm 3 năm liên tiếp, thuộc diện bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

- Mã chứng khoán: ORS

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 24.000.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 240.000.000.000 đồng

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 4.600 đồng/cổ phiếu