Văn phòng Cục Thuế tỉnh Sơn La ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 30 triệu đồng

Thu Mây

(Tài chính) Sáng ngày 7/10/2013 Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thuế đã tổ chức lễ phát động tới toàn thể cán bộ công chức thuộc các phòng Cục Thuế.

100% cán bộ công chức thuộc văn phòng Cục Thuế tỉnh Sơn La tham gia quyên góp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Nguồn: T.Mây
100% cán bộ công chức thuộc văn phòng Cục Thuế tỉnh Sơn La tham gia quyên góp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Nguồn: T.Mây

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, Thực hiện Công văn số 32 ngày 03/10/2013 của Công đoàn Cục Thuế tỉnh Sơn La về việc ủng hộ đồng bào lũ lụt, sáng ngày 7/10/2013 Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Cục Thuế đã tổ chức lễ phát động tới toàn thể cán bộ công chức thuộc các phòng Cục Thuế.

Sau buổi lễ phát động, 100% cán bộ công chức thuộc văn phòng Cục Thuế tham gia quyên góp ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Tuy số tiền không lớn so với những mất mát, thiệt hại đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, song có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ công chức Văn phòng Cục Thuế với phương châm “lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp đỡ đồng bào miền Trung về vật chất, tinh thần để nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Các đơn vị trực thuộc Cục Thuế Sơn La cũng đã và đang tích cực, khẩn trương hưởng ứng cuộc phát động này.