Văn phòng VCB phát huy sức mạnh của Đảng trong chỉ đạo thực thi nhiệm vụ chính trị

Trần Mạnh Cường - Chi bộ 1, Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên Văn phòng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã không ngừng phấn đấu nâng cao nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc tin cậy cho Ban lãnh đạo…

Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) và Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt Giải của Hội thi Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi
Đ/c Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên phải) và Đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietcombank trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các đơn vị đạt Giải của Hội thi Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi

Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ

Văn phòng VCB hiện có 37 cán bộ, đảng viên, người lao động. Với đặc thù công việc xủ Văn phòng VCB có tính chất đa dạng được chia thành nhiều bộ phận khác nhau (văn thư lưu trữ, thư ký, lễ tân, hỗ trợ) và phân tán hoạt động tại nhiều địa điểm nhằm phục vụ công việc.

Trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo VCB và sự phụ trách trực tiếp của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ - Tổng Giám đốc, Chi bộ Văn phòng đã chủ động triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác Văn phòng nhờ đó đã thực hiện đúng chủ trương của Ban Lãnh đạo về việc tiếp tục đổi mới trong phương thức quản trị, điều hành; bám sát chương trình, kế hoạch công tác được đề ra và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ qua tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác điều hành của Ban Lãnh đạo, khối lượng công việc tăng cao, nhiều công việc có tiến độ gấp nhưng công tác thư ký, giúp việc cho các thành viên Ban Điều hành, tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo luôn được các cán bộ Văn phòng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; đem lại kết quả thiết thực, được các thành viên Ban Điều hành ghi nhận.

Công tác Văn thư, Lưu trữ, Hành chính, Lễ tân không những duy trì được nề nếp để thực hiện đúng các quy định mà còn có thêm những nét đổi mới để tác nghiệp nhanh hơn, đạt hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt cho hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như hoạt động của các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính.   

Văn phòng VCB còn thực hiện tốt nhiệm vụ là đầu mối hoặc tham gia tổ chức các sự kiện lớn của VCB, phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban, Trung tâm tại TSC và đơn vị liên quan trong toàn hệ thống VCB tổ chức nhiều Hội nghị, sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện quan trọng của hệ thống như: Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập VCB, Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh, Hội nghị sơ kết 6 tháng, Hội nghị sơ kết 9 tháng, các Hội nghị chỉ đạo kinh doanh tại các khu vực, Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị Người Lao động, Hội nghị khách hàng thân thiết, Hội nghị công tác nhân sự, Hội nghị kế toán...

Tháng 11/2019, Văn phòng phối hợp với các phòng/ban tại TSC tổ chức thành công Lễ khai trương Văn phòng đại diện của VCB tại Mỹ - đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của VCB trong hành trình hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2020, Văn phòng VCB tiếp tục tổ chức thành công nhiều chương trình lớn như Đại hội đại biểu Đảng bộ VCB lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, Hội thi Văn hóa VCB dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã là đầu mối soạn thảo, trình Ban Lãnh đạo ban hành và đưa vào sử dụng các Quy định và Quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư và lưu trữ của VCB; Quy trình tổ chức sự kiện của VCB; Quy định sử dụng biểu trưng của VCB; Quy chế sử dụng, quản lý khai thác hệ thống truyền hình hội nghị. Văn phòng cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng các Quy trình, Quy chế như: Quy chế quản lý và sử dụng con dấu; Quy chế tổ chức Lễ tang để trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành chính thức.

Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Lãnh đạo Chi bộ 1 luôn đề cao việc lựa chọn cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ tốt, vừa hồng vừa chuyên. Chi bộ 1 thường xuyên tổ chức các buổi họp nhóm để các cán bộ trong cùng bộ phận trao đổi các khó khăn, vướng mắc, cùng đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Việc họp giao ban lãnh đạo Văn phòng và bộ phận thư ký tổng hợp được tổ chức thường xuyên vào thứ 2 hàng tuần, nhằm rà soát các công việc cần triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ và lãnh đạo Văn phòng. Các cán bộ thư ký Ban điều hành cũng đã nghiên cứu và xuất bản lần đầu cuốn “Sổ tay Thư ký Ban lãnh đạo” để lưu hành trong nội bộ nhóm Thư ký. Cuốn sổ tay mô tả đầy đủ các công việc của một Thư ký, tần suất và quy trình thực hiện các công việc cụ thể được tổng hợp, đúc rút từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ anh chị đã kinh qua công tác này.

Không chỉ có vậy, Lãnh đạo Chi bộ 1 còn rất chú trọng việc chuyên nghiệp hóa hoạt động của Văn phòng với các nội dung về tiêu chuẩn hóa cán bộ, quy chế hóa công việc và đặc biệt là đẩy mạnh tin học hóa các công tác của Văn phòng nhằm đưa các hoạt động của Văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động Văn phòng, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng cán bộ.

Lãnh đạo Chi bộ 1 thường xuyên chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu, đề xuất các công việc cần tin học hóa, từ đó tổng hợp để đề xuất với Trung tâm CNTT yêu cầu hỗ trợ. Năm 2019, Văn phòng đã tham gia dự án Intranet với vai trò là thành viên ban triển khai dự án, công nghệ hóa được một số công việc hiện đang thực hiện thủ công tại Văn phòng như: quản lý lịch làm việc của Ban lãnh đạo, lịch cầu truyền hình toàn hệ thống, lịch sử dụng phòng họp tại TSC và cập nhật danh bạ toàn hệ thống…

Để đạt được những kết quả đó, lãnh đạo Văn phòng và cấp ủy Chi bộ 1 cùng toàn thể cán bộ, đảng viên đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy VCB với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Chi bộ 1 luôn nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, là công việc thường xuyên, cần thẳng thắn, chân thành, khách quan và trung thực…được như thế thì trong đảng sẽ không có bệnh mà “Đảng sẽ trong sạch vô cùng”. Tại Chi bộ 1, việc rút kinh nghiệm sau mỗi công việc, mỗi sự kiện đều được thực hiện một cách nghiêm túc, có biên bản và lưu trữ quy củ với phương châm “phê bình việc làm chứ không phê bình người”.

Xung kích đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm trở lại đây, Văn phòng đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống đại dịch. Từ những ngày đầu dịch COVID-19 xuất hiện, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy VCB trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng VCB đã đề xuất các phương án phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Trụ sở chính cũng như áp dụng cho toàn hệ thống.

Với tinh thần đó, từng cán bộ, đảng viên trong Văn phòng đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên nắm bắt các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, chính quyền và cơ quan. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến chính những đồng nghiệp, người thân trong gia đình góp phần trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đấu tranh với các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Ngoài việc tuyên truyền để tất cả mọi người cùng nêu cao tinh thần phòng, chống đại dịch COVID-19, mỗi cán bộ, đảng viên còn tự giác trong việc phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và mọi người xung quanh thông qua việc thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng và ở nơi làm việc, cài đặt ứng dụng Blue zone để theo dõi lịch sử tiếp xúc, cập nhật thông tin dịch bệnh hằng ngày và tự giác khai báo y tế khi di chuyển ra tỉnh ngoài...

Bình tĩnh trước tình hình dịch bệnh cũng là một trong những cách để ứng phó hiệu quả trước đại dịch, vì vậy mà các cán bộ, đảng viên của Văn phòng đã tìm hiểu kỹ thông tin, chính sách và khuyến cáo của các ngành chức năng, nhắc nhở mọi người xung quanh không cần hoảng loạn và có các hành động thái quá (VD: mua tích trữ quá nhiều đồ dùng, lương thực thực phẩm bởi các siêu thị, cửa hàng luôn bảo đảm cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cho người dân…)

Đặc biệt, với chỉ đạo của Ban Lãnh đạo trong việc triển khai mọi biện pháp nhằm đảm bảo vận hành hệ thống thường xuyên liên tục, thực hiện mục tiêu kép: “Vừa chống dịch, vừa hoạt động kinh doanh”, thì mục tiêu tiêm vắc xin cho cán bộ và người thân cán bộ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và các biến chủng mới của dịch COVID-19, các cán bộ đảng viên của Văn phòng không ngại khó khăn, nguy hiểm, thể hiện vai trò xung kích của những người đảng viên trẻ, đã tiên phong tham gia vào đội điều phối triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 của VCB cho cán bộ tại địa bàn Hà Nội. Hơn thế nữa, các cán bộ của Văn phòng cũng tham gia đóng góp, đề xuất xây dựng hệ thống Quản lý dữ liệu tiêm chủng tại VCB.

Quan tâm chú trọng công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên

Được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện tối đa của Cấp ủy Chi bộ, các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên của Văn phòng trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, không chỉ tập trung vào việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động mà còn triển khai được nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động kinh doanh của VCB.

Trong những năm qua, dưới sự định hướng, chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ 1, công tác tham gia xây dựng Đảng vững mạnh luôn được Công đoàn Văn phòng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, với mục tiêu xây dựng một tập thể Văn phòng mạnh về tư tưởng, mạnh về tổ chức và mạnh về phong trào.

Cụ thể: Trong năm 2018, Tổ Công đoàn Văn phòng đã kết hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ để động viên các đoàn viên Công đoàn và các đảng viên hưởng ứng tích cực cuộc thi “Green Life, Inspire your Life 2018”. Qua cuộc thi này đã tạo ra được tinh thần đoàn kết, nhất trí cao giữa các thành viên và góp phần trang trí phòng làm việc theo các tiêu chí XANH – SẠCH – ĐẸP làm tăng chất lượng và hiệu quả công việc.

Trong năm 2019, hưởng ứng cuộc thi “Tư tưởng Bác soi đường chúng con đi” do Đảng bộ TSC phát động, bên cạnh các đảng viên của Chi bộ 1, Tổ chức Công đoàn đã luôn sát cánh cùng Chi uỷ Chi bộ 1 trong việc tuyên truyền, động viên toàn bộ các đoàn viên Công đoàn tại Văn phòng VCB tham gia xây dựng, tập luyện và cổ vũ hết mình qua các phần thi.

Theo đó, Chi bộ Văn phòng VCB đã vinh dự giành được Giải Nhất của Hội thi. Giải thưởng này không chỉ thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân thuộc tập thể Văn phòng, mà còn là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của Đoàn kết Tập thể, khẳng định định hướng đúng đắn của Cấp uỷ Chi bộ 1 trong việc phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng tại Chi bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn bộ tập thể cán bộ Văn phòng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn Văn phòng nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc không ngừng lắng nghe, chia sẻ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang sinh hoạt tại Văn phòng; chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy chế chính sách, qua đó thường xuyên cập nhật và giải đáp các thắc mắc của người lao động, hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo quyền lợi của người lao động. Qua đó, nâng cao sự đoàn kết, gắn bó của người lao động với tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung mà Đảng uỷ - Ban lãnh đạo VCB và Lãnh đạo Văn phòng đã đề ra.

Trong công tác Đoàn thanh niên, đoàn viên thanh niên Văn phòng tích cực phát động ủng hộ nhiều chương trình an sinh xã hội và tuyên truyền, triển khai hết sức có hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua do Đoàn cấp trên phát động như: tham gia ủng hộ chương trình xây dựng điểm trường tại Lũng Củm, Hà Quảng, Cao Bằng với tổng giá trị 216 triệu đồng; tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm cho học sinh nghèo tại Vị Xuyên, Hà Giang với tổng giá trị 40 triệu đồng; phối hợp với Chi đoàn Khối Bán lẻ và Chi đoàn Trung tâm Thẻ tham gia tặng quà nhân dịp Trung thu cho các bệnh nhân tại Khoa Nhi – Bệnh viện Việt Đức với tổng giá trị 30 triệu đồng;

Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên VCB và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức; cuộc thi chạy “Chuyển động cùng VCB - VCB On the move” hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, trong đó tặng túi tái chế cho toàn bộ người tham dự cùng thông điệp về một lối sống xanh, lành mạnh, bảo vệ môi trường; các cuộc thi do Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương phát động bao gồm: “Olympic tiếng Anh dành cho Cán bộ trẻ”, “Thanh niên với Đảng” và “Cuộc thi tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam”…

Các đoàn viên thanh niên tại Văn phòng cũng luôn tìm ra những cách thức riêng để thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình trong việc tham gia vào công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ 1 cũng như các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng do Công đoàn Văn phòng tổ chức. Qua đó, giúp Văn phòng không ngừng đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động cũng như hỗ trợ tốt hơn các đơn vị trên toàn hệ thống trong việc thực hiện các mục tiêu chung của VCB.

Trong thời gian tới, với mục tiêu quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Văn phòng nói chung và của từng bộ phận nghiệp vụ thuộc Văn phòng nói riêng, tập thể cán bộ, đảng viên của Văn phòng sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được Ban lãnh đạo giao.